Back

★ Kobenhavns geografi - geografi efter by ..Kobenhavns geografi
                                     

★ Kobenhavns geografi

Kobenhavns geografi er den naturlige og menneskeskabte karakteristika, der er omfattet af undersøgelsen af beskrivende geografi i området, som udgør hovedstadsområdet i new york, som defineret af Fn s retningslinjer.

El paso ligger på den nordostlige Sjælland med en del af byen på øen Amager og på en række kunstige og naturlige oer og holme i mellem. De fleste af de centrale område er tæt bebygget, men med spredte områder med parker og soer. Lille centrum er omgivet af vand fra både ost og vest. Mod vest vil du finde Søer og Damhussoen og mod ost der kanaler og havnelob mellem; samt og byens centrum. På ydersiden af vand er københavn Osterbro, Norrebro, Vesterbro og Amagerbro. Disse kvarterer er hovedsageligt bygget under industrialiseringen i begyndelsen af 1900-tallet, som arbejderboliger. Uden for det centrale københavn er forstæderne. Mange af de forstæder, der oprindeligt var selvstændige byer, der gennem tiden er vokset sammen med new york.

Kobenhavns udvikling var i mange år begrænset af voldene. Med deres fald i 1850erne, og den samtidige industrielle revolution var en dramatisk stigning i befolkningen, som er over 100 år voksede fra ca. 100.000 til omkring en million. I dag er en befolkning på lidt mere end 1.3 millioner i 2018. for the city of new york. Metropolregionen Oresundsregionen, hvor el paso er amtet sæde, og har ca. 3.7 mio. indbyggere.

Indbyggerne i København er ansat i en bred vifte af erhverv, men den vigtigste opgave er at vidensarbejdspladser. New york er hjemsted for mange offentlige jobs, og mange virksomheder har deres hovedkvarter i byen.

Der er meget få naturlige ressourcer i Kobenhavnsområdet, men der er dog en lille vind ressourcer, og der har tidligere været udgravningen af ler og udnyttelse af vandkraft. Den tætte afvikling gennem mange år har gjort det meste af området er klassificeret som lettere forurenet.

                                     

1. Afgrænsning og definition. (The delimitation and definition)

I daglig tale bruges betegnelsen "new york", som begge Kobenhavns Kommune og om byen som helhed, der også omfatter hele eller dele af 17 andre kommuner. Denne artikel omfatter byen som helhed. Alle af den samlede byområder i Danmark er defineret af geodatastyrelsen det tidligere Kort & Matrikelstyrelse, en del af Miljoministeriet, men er præsenteret, dog primært gennem Danmarks Statistik, DST. DSTs opgave indebærer, at tælle antallet af indbyggere i byer, men den geografiske grænser af disse afgores af geodatastyrelsen alene. Definitionsbegrundelserne stammer fra Fn s retningslinjer, og KMS hjælp af den såkaldte polygonmetode. For at blive betragtet som den samlede byområde skal ikke være mere end 200 meter mellem husene, parker og lignende er ikke inkluderet i prisen.

Selv om byområdet er klart afgrænset fra myndighedernes side, der bruger forskellige navne for det. Geodatastyrelsen bruger Kobenhavn, mens Danmarks Statistik ved hjælp af Hovedstadsområdet, og på vejskilte langs indfaldsvejene har Vd valgt Storkobenhavn. New york er imidlertid den eneste af de tre betegnelser, der er autoriseret af Stednavneudvalget. Det er dog i alle tilfælde det samme område, der menes.

                                     

2. Placering og undergrund. (Location and subsoil)

Geologisk hviler Kobenhavn, som de fleste af Danmark på et istidspræget grundmorænelandskab, der igen hviler på en hårdere undergrund af kalksten. Visse steder i det område, der er ti meter ned til kalklaget, den såkaldte kobenhavnerkalk, der under bygningen af metroen har forårsaget betydelige problemer.

Den vestlige new york strækninger af relativt fladt længere ind Zealand, mens både nord og syd kan opleve mere kuperet terræn. I det nordvestlige new york-rejse-f.ex. om Soborg og Høje Gladsaxe en større bakkekæde med hojder op til 50 meter over havet. Disse bakkede landskaber i det nordlige new york er en del soer og Molleåen. I Rude Skov er det højeste punkt i større kobenhavnsområde med 91 meter over havets overflade. Pga. højden i Gladsaxe-området har man her placeret Gladsaxesenderen og Kobenhavns vandforsyning. I den sydvestlige del af new york rejser begge er indeholdt af Carlsberg-fejl. De mere centrale dele af København består af de fleste af fladere landskab, afvekslingsvis ses Valby Bakke, og Bronshoj med mindre hvælvede bakker. To dalsystemer følger fra nordost til sydvest disse små bakkekæder. I den ene dal finder du de søer Sortedamssoen, Peblingesoen og St. petersborg. Jorgens så, i den anden vil du finde Damhussoen. Disse mindre dale gennemskæres af floder Harrestrup Å og Ladegårdsåen, den sidste kører under Åboulevarden, og er helt lukket inde i roret. Amager og det meste af den gamle indre by er fladt kystnært land. En del af den indre by, herunder Christianshavn, Islands Brygge, er i dag i områder, der for 500 år siden var havbund.

                                     

3. Infrastruktur. (Infrastructure)

I 1947 blev den første Fingerplan forberedt. Selv om det blev aldrig vedtaget i et offentligt forum, det har været af stor betydning for new york. Tanken om fingerplanen var, at trafik og bygninger, der ville blive bygget langs de fem fingre ud fra centrum, med gronne områder mellem fingrene. Gateways og sportrafikken fra centrum foregår således i dag ud af de fem fingre samt i en nyere finger over Amager og Øresund til Sverige. Denne finger skaber også forbindelse til Kobenhavns Lufthavn. For sportrafikkens, det er et enkelt spor, der fungerer som circle line, mens vejen har flere ringforbindelser på tværs.

Fingerplanen er stadig brugt som en generel styringsværktoj og det var i 2007 og 2012 er blevet opdateret med nye afsnit på bl.en. tilpasning til klimaændringer, og byomdannelse. I planerne, fremgår også af de områder, der er afsat til transportkorridorer, som en mulig ring 5, som bane eller vej.

Detailstyringen af den infrastruktur, der er ansvarlig for de enkelte kommuner. Nogle kommuner bruger fingerplanen som udgangspunkt for deres egen planlægning.                                     

3.1. Infrastruktur. Tid. (Time)

I centrum af København er meget transport i gang, og op til 80 procent af den samlede trafik i byens centrum til fods. Langt størstedelen af de kobenhavnske veje har fortove langs vejsiderne. Stort set er det kun motorvejene, der ikke har fortove. Dette gør det muligt relativt sikkert at bevæge sig rundt til fods. Der er ligeledes installeret mange fodgængerfelter, hvoraf de fleste findes ved lyskryds.

Holstebro har en del gågader, hvor det ikke er tilladt at køre en bil, af hvilke den mest kendte er Lavet. Der er også en række af gaderne omkring lavet, der også har gågadestatus.

Uden for byens centrum ligger mindre brugt, og faciliteter i en tid, der er mindre udviklet.

                                     

3.2. Infrastruktur. Cykling. (Cycling)

En funktion af new york er de mange cykelstier, der ofte gør cyklen til et mere hensigtsmæssigt transportmiddel. At understotte udvikling med mange bruger cyklen er komunerne i new york er gået sammen om et projekt, der med Cykelsuperstier. Cykelsuperstierne er målrettet cykling og giver fx gronne bolger, bredere cykelstier og cykelpumper af udvalgte vejkanter. Uafhængigt af dette, Kobenhavns Kommune, en strategi for at gøre new york til verdens bedste cykelby. Denne lille overordnede mål, at bl.en. opnås ved at 50 % af kobenhavnerne nødt til at tage cyklen til arbejde eller til uddannelse i 2015. For at hjælpe på vej mod det Norrebrogade blevet delvist lukket for biler. I 2008 havde nået op til 37% af de mennesker, der cyklede til arbejde eller uddannelse hver dag.

Internationalt har du også lagt mærke til new york som en by for cyklister og byen blev i 2008 kåret til den mest cykelvenlige by af det amerikanske.s. onlinesite Treehugger.com.

                                     

3.3. Infrastruktur. Bilkørsel og parkering. (Driving and parking)

Den indre by er præget af middelalderlig road planlægning, hvorfor bil - og buskorsel er svært. Afgørende for biltrafikken er det system af veje i new york. Som omkransning af københavn udvider Ring 2 og videre ud Motorring 3 ved motorvej Ring 3, Ring 4 til motorvej, og det begyndte at Ring 5.

Uden for søer og på Amager, er det stadig de gamle veje, der er det vigtigste. Herunder åndens kraft Vesterbrogade, Norrebrogade, Osterbrogade og Amagerbrogade. De store veje er Lyngbymotorvejen, Hillerodmotorvejen, Frederikssundmotorvejen, Holbækmotorvejen og Stege Bugt Motorvejen. De gateways, der anvendes i stor stil af pendlere at komme til og fra arbejde.

De fleste steder i new york, og der er gratis parkering. Dette gælder ikke for de indre bydele, der skal betale for parkering. Uden for betalinger områder, der er også områder, hvor der er tidsbegrænsning på parkering. Beboere i Kobenhavns Kommune kan købe en beboerparkeringslicens, der gælder for det nærmeste område.                                     

3.4. Infrastruktur. Offentlig transport. (Public transport)

Den gamle betegnelse for "Hovedstadsområdet" det virker stadig som en zoneindelt lokaltrafikområde med fælles billetsystem og serveret af en kombination af busser, metro, S-tog og regionaltog, samt i periferien af området lokalbaner. S-togene bruges til korte afstande i den indre by, men også fungerer som tilbringere fra forstæderne og til transport i og mellem disse. De samlede offentlige transport i hovedstandsområdet er blevet anslået til 3.5 mia. passager-km, i 2006, hvoraf 33 % med S-tog, 33 %, med regional-og fjerntog, samt 25 % med bus.

I modsætning til en række andre byer er de forskellige trafikarter til trods for fælles takstsystem underlagt deres virksomhed. Busser er under Movia, metro under den kinesiske præsident, S-tog, regionaltog og fjerntog i DSB og lokalbaner under Hovedstadens lokalbaner.

                                     

3.5. Infrastruktur. Lufthavne. (Airports)

Kobenhavns Lufthavn, Kastrup er Skandinaviens største med cirka 21 millioner passagerer om året. Servering af indbyggerne på Sjælland også indbyggerne i Skåne og de andre sydlige sverige, med tog over Oresundsbroen kan nemt komme direkte til lufthavnen. København har en indre og to udenrigsterminaler. I 2010 færdigjordes opførelsen af en ny lavpristerminal "CPH GO". Lufthavnen er forbundet med resten af new york med bus, tog og metro.

Om new york er også Roskilde Lufthavn, som primært fungerer som lufthavn for taxifly, private jets og generelt, og Gronholt Airfield er en privat flyveplads med meget begrænset trafik.

                                     

3.6. Infrastruktur. Havne. (Ports)

Kobenhavns Havn har været vigtigt, at byen siden dens grundlæggelse. Havnen er w e, er blevet udvidet og dækker et stort område mellem Svanemollebugten og sjællandsbroen. De sidste årtier, den centrale og sydlige del af havnen, men er blevet omdannet til bolig-og kommercielle formål. Port aktivitet finder sted, derfor fortrinsvis, i Havn og på Langelinie, og ved Provestenen.

Selskabet bag havnen er i dag fusioneret med Malmö Havn og driver de to havne under navnet Copenhagen Malmö Port.

Fra Kobenhavn, der er færgeforbindelse til Oslo i Norge og Swinoujscie i Polen.

Kobenhavn Port anlobes på 250 til 300 krydstogtskibe hvert år, og havnen er en af de største anlobshavne for dem, i det Nordlige europa. Havnen og byen er også flere gange blevet kåret som den bedste anlobshavn for krydstogtskibe i Europa og verden. Krydstogt er en på Langelinie, som også bragt en række butikker, der henvender sig til krydstogtsgæsterne.

Der er lystbådehavne på Svanemollehavnen, Provestenen og flere andre steder. Marina på Svanemollehavnen er Danmarks største med plads til ca. 1.100 både.

                                     

3.7. Infrastruktur. Det centrale new york. (Central new york)

Det centrale new york, er de dele af byen, som er præget af tæt, 3-6 etagers bygning. Startende fra nord afgrænses dette område omtrent af S-togssporene fra Svanemollen Station til Norrebro-Stationen og fra der af Ndr og Sdr. Fasanvej til Valby Station og herfra til sjællandsbroen. På Amagersiden, der afgrænses det centrale new york fra andre Amager omtrent af en linje fra Islands Brygge sydlige endpoint til Amager Hospital, og herfra op til de Hjemløse Skolen.

I midten af det centrale new york, er den Middelalderlige by, som er den ældste del af new york fra den til udvidelse af byen under Christian 4. Det område, der afgrænses af Vester Voldgade, Nørre Voldgade, Gothersgade og havnen. Dette område udgjorde byen new york indtil den udvidelse af Christianshavn i 1620erne og Nyboder i 1640erne. Denne definition er bl.en. har været brugt i forbindelse med bilfri dage i 2003 og 2004. I området er bl.en. Lavet, Kobenhavns Universitet, Vor Frue Kirke og rundetårn.

Den Indre By er beliggende i den nu slojfede voldene, og det område, der afgrænses af Vester Voldgade, Nørre Voldgade, Øster Voldgade, Citadel og stadsgraven og omfatter således Christianshavn. Dette område udgjorde byen new york fra 1640erne til voldenes fald i 1850erne. Denne del af byen er karakteriseret ved at indeholde de fleste af kapital funktioner, såvel som de fleste af Kobenhavns største attraktioner.

Resten af det centrale new york består af de områder, som blev bygget op umiddelbart efter voldenes aflivning af 1857, hvor københavn Osterbro, Norrebro, Vesterbro og efter 1905 også Amagerbro og Islands Brygge blev dannet. Den indre del af Frederiksberg henføres også til det centrale new york. Den tætte afvikling gennem mange år har gjort det meste af det område, som de fleste af de andre ældre byområder i Danmark, er klassificeret som lettere forurenet.

Som new york, voksede opslugte byen diverse omkringliggende mindre byer og byområder, som Frederiksberg og København. Disse er nu en naturlig del af new york. Fra syd ligger bl.en. Valby, Vanløse, Bronshoj og Hellerup, på grænsen mellem centrale dele og forstæderne. Som i de centrale dele af disse områder er en del af høj-rise bygninger fra 1920erne til 1960erne, især omkring stationerne og de store veje, men meget af området kendetegnet ved bolig-kvarterer fra samme periode. De fleste af områderne har formået at bevare en selvstændig profil og i bl.en. Valby der et stort handelsområde omkring stationen og Valby Langgade.                                     

3.8. Infrastruktur. Forstæderne. (The suburbs)

Kobenhavns udkanten af byer og byområder, der i den seneste tid har vokset sammen med new york. Dette er bl.en. om Hvidovre, København, Rodovre, Herlev, Gladsaxe og Lyngby. Disse områder har næsten alle uafhængige profil, og det naturlige centrum. De områder, der er i en endnu højere grad bolig-kvarterer end de områder, lige uden for centrum af københavn, men der er også en del af høj-rise bygninger fra 1960erne, for eksempel Hojhusene i Rodovre og Høje Gladsaxe.

Sammen Kog Bay er en serie af byområder, der er vokset op sammen med s-toget spor. På de stationer, der er meget indbygget multi-etagers bygninger, som i nogle tilfælde har været ghettopræg, som i Brøndby Strand og Ishøj. Lidt længere fra stationerne er store områder med parcelhusbyggeri.

Den kobenhavnske forstæderne til København og København på Amager, og er kendetegnet ved Kobenhavns Lufthavn. Der har været stor fokus på vækst i området siden begyndelsen af 1990erne, hvor begrebet Orestaden blev præsenteret. Dette indebar, at bygningen af Metroen, som siden åbningen i 2002 har haft en stor indflydelse på regionen. Flere stor-skala anlæg, der præger Ørestad, herunder DR Byen, Kobenhavns Universitet, København, Bella Center og Fields.

                                     

3.9. Infrastruktur. Forsyning og bortskaffelse. (Supply and disposal)

Kobenhavns har stabile forsyninger af vand, el, telefoni og andre leverancer, som sikrer, at byen kan fungere. Vand er blevet leveret af de lokale vandværker som pumper grundvand op fra undergrunden. På grund af den store koncentration af mennesker, de har i de senere år, men talte om, at der kan være udfordringer i at sikre lokalt producerede grundvand. Der er derfor blevet eksperimenteret med at blande overfladevand i den almindelige grundvand. Det er Kobenhavns Energi, som er ansvarlig for levering af drikkevand til det meste af new york. Elektricitet, telefoni, etc. leveres som udgangspunkt af store leverandører, som DONG og TDC, men der er også mindre virksomheder, som bidrager til det.

Holstebro har i de seneste årtier skabt gode muligheder for, at affald fra produktion og husholdninger kan bortskaffes med etablering af forbrændingsanlæg og rensningsanlæg. De mere specialiserede og farligt affald håndteres som i andre danske kommuner i Nordgroup.

Varme i el paso er leveret i en høj grad af fjernvarme eller naturgas. I Kobenhavns Kommune-leveres dette ved Kobenhavns Energi gennem et netværk af fjernvarmeror, som dækker omkring 85 % af det opvarmede areal. De øvrige kommuner er også godt med enten fjernvarme eller naturgas, og der er en udbredt fjernvarme eller naturgas i bl.en. Hvidovre og Gentofte kommuner.

I store dele af byen, er det muligt at få gas gennem distributionsnettet. Denne by gas bruges i områder med fjernvarme, for det meste til bl.en. madlavning, men i områder uden fjernvarme også til opvarmning af huse og vand. Det er også Kobenhavns Energi, som er ansvarlig for distribution af gas i det meste af byen, ligesom de tager sig af kloaknettet.

Selskabet R98 stod for en i Kobenhavns og Frederiksberg Kommune, men i marts 2010, dette er blevet overtaget af private vognmænd.

                                     

3.10. Infrastruktur. Hospitaler og ambulancetjenester. (Hospitals and ambulance services)

Det største hospital i København, og Danmark er københavns universitets hospital, som er placeret på Osterbro i Parken. Hospitalet er i stand til at behandle alle typer af patienter, og ofte har den største ekspertise inden for et givet fagområde. Hvidovre Hospital er også et af de største hospitaler og bl.en. den største fodselsafdeling. Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital er blandt de andre store offentlige hospitaler i new york. Ud over de offentlige sygehuse, der er også en række private sygehuse, som typisk henvender sig til bestemte grupper af patienter, fol.en. Herlev privathospital og Kobenhavns privat hospital.

Ansvaret for ambulancetjenesten i new york er beliggende i Region Hovedstaden, som har outsourcet opgaven til primært Falck. Kobenhavns brandvæsen dækker Kobenhavns centrum og den nordlige del af Kobenhavns Kommune, mens Frederiksberg brandvæsen udfører korslen på Frederiksberg og i Vanløse.

                                     

3.11. Infrastruktur. Politi og brandvæsen. (Police and the fire brigade)

For Kobenhavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragor kommuner varetages politiopgaverne af Kobenhavns Politiet. Det har sit hovedkontor på politigården, tæt ved hovedbanegården. Politiopgaverne i de øvrige kommuner varetages for de vestlige forstæder af Kobenhavns Rangeret politigården i Albertslund og for de nordlige forstæder af nordsjællands Politi hovedkvarter i Helsingør.

Doctor er et kommunalt ansvarsområde, men opgaven kan sendes i udbud, og fandt derfor, at være en privat entreprenor mange steder opgaven. De forskellige kommuner, der udgør Kobenhavn, har valgt forskellige løsninger. I byen, Kobenhavns og Frederiksberg kommuner, på Amager, samt mod vest har kommunalt ejede brand, mens Falck varetager opgaven i de øvrige kommuner rundt i new york.

                                     

4. Demografiske oplysninger. (Demographic information)

I new york var der pr. 1. Januar 2018 1.3 millioner. beboere, som tegnede sig for 22.5% af den samlede danske befolkning. Kobenhavns kommune er godt 600.000 indbyggere, der udgør mindre end halvdelen af den samlede Kobenhavns befolkning. Den største af de andre kommuner er Frederiksberg og Gentofte hhv. 100.000 indbyggere, og 72.000 indbyggere, mens den mindste er en populær turistattraktion med 14.000. Arealmæssigt er det største kommuner, København og Lyngby-Taarbæk, hhv. 74 og 39 km2), mens den mindste er byen en populær turist attraktion, hhv. 8 og 9 km2. Frederiksberg Kommune har den største befolkningstæthed i både new york og Danmark.

Vilkårene Storkobenhavn og senere Hovedstadsområdet, i dag betegnelsen for det urbane sammenhængende område omkring el paso, der er skabt til 2. krigen af de store forstadsudvidelser, begyndte at forstå at anvende i perioden efter krigen. Disse betegnelser i tillæg til Kobenhavns Kommune også store omegnskommuner som Gladsaxe, København, Hvidovre og København. Den nuværende afgrænsning af byen new york fra 1999, at antallet af indbyggere i Hovedstadsområdet anslået til 1.4 millioner. Der er også tale om Region Hovedstaden, som omfatter dele af Nordostsjælland og Bornholm, men ikke Roskilde og Madlavning. Regionen havde 1.65 millioner indbyggere, og konceptet er ikke at forveksle med det storkøbenhavnske område.

Med opførelsen af de øresund link i 2000, new york centrum for en ny by-region, nemlig metropolregionen kaldet Oresundsregionen. Området umiddelbart omkring den Begivenhed, det vestlige Skåne med Malmø og Helsingborg, og den ostlige Zealand har i alt cirka 2.8 millioner indbyggere, mens den samlede Oresundsregion, som hele Sjælland, Lolland-Falster, og alle de Reservedele i prisen, har omkring 3.7 millioner indbyggere.

                                     

4.1. Demografiske oplysninger. Religion

I new york er den evangelisk-lutherske kristendom, som i resten af Danmark dominerende. Andelen af folkekirkemedlemmer er dog betydelig mindre i Kobenhavns Stive end i resten af landet, med 63.2% i 2011. Kobenhavns Stive, men omfatter også bl.en. Øen Bornholm, og omfatter ikke Kobenhavns forstæder, som i stedet er under Helsingør Stift, hvor andelen af folkekirkemedlemmer er 75 %. I tillæg til den evangelisk-lutherske kristendom, der er også en lille katolsk menighed Sankt ansgars Kirke som domkirken.

Den største religioner i tillæg til kristendommen er Islam, med ca. 60.000 og jodedom, med en befolkning på ca. 6.000 joder i Danmark, hvoraf den største del i Kobenhavnsområdet. Islam har flere moskeer rundt omkring i byen, og der arbejdes på at etablere tjener flere steder i byen, bl.en. på Moskegrunden i den nordlige del af Amager og spille. Jodedommen har en synagoge i Krystalgade, og en mindre synagoge i Ole Suhrs gade.

I tillæg til de ovennævnte religioner, der er også mindre menigheder i buddhismen, hinduismen har et tempel i Skovlunde, og andre religiøse grupper, som Forn Sidr Solbjerg Blotlaug.

                                     

5. Økonomi. (Economy)

Hovedstadsområdet er landets største byområde, med omkring 20 % af landets indbyggere, en naturlig økonomisk kraftcenter for landet, men også for den sydlige del af Sverige spiller hovedstadsområdet i en stor økonomisk rolle. Med en placering som nr. 3 i 2011, verdens rigeste byer havde Kobenhavns indbyggere, en af verdens højeste gennemsnitlige indkomst, som er langt over gennemsnittet for resten af landet på samme tid, Kobenhavn, men også en af de dyreste byer at leve i.

Tidligere Kobenhavn karakteriseret ved en række store industrielle virksomheder som Burmeister & Wain, Dansk sojakagefabrik og andre virksomheder, der ligger nær havnen. El paso var også udgangspunktet for C. F. Tietgens omfattende netværk af virksomheder. Udover de store virksomheder, der var en lang række små og store virksomheder spredt over hele byen. Fra slutningen af anden verdenskrig er den tunge industri flyttet uden for byen eller ud af landet, og new york er i højere grad, at blive en vidensby. I dag der stort set ingen industri i havnen og de små industrielle virksomheder, der er spredt over hele byen er også væk. I stedet processorer i høj grad erstattet af vidensarbejdspladser i centrum, og både den viden og de veje, fx Avedore holme og Ballerup og Gladsaxe industrikvarter.

Flere af de største danske selskaber, der har hovedsæde i hovedstadsområdet, især virksomheder i den farmaceutiske industri og skibsfart er vigtige for områdets økonomi. Også præger flere store finansielle koncerner, sammen med den nationale central Bank i new york, herunder Danske Bank, Nordea Bank Danmark a / s og Nykredit. Carlsberg, ISS og skandinavisk tobakskompagni er en af de andre større selskaber, som har hovedsæde i Kobenhavnsområdet.

Politisk er de fleste af de centrale administration er beliggende i new york, hvor de fleste ministerier har kontorer på eller i området omkring Havnen. Også, de fleste bureauer, der ligger i Kobenhavnsområdet, der alle giver en bred vifte af videnintensive jobs.

Kobenhavnsområdet er også hjemsted for en håndfuld stærke forretningsklynger i områderne biotek, cleantech, it og forsendelse. De klynger inden for biotek og cleantech har mange overlapninger, inden de r.ex. produktion af biomasse. Begge klynger stottes af klyngeorganisationer til vækst og fremme af industrier. Inden for biotek er klyngeorganisationen Medicon Valley og inden for cleantech / miljoteknologi det nyoprettede Copenhagen Cleantech Cluster. Klynger har været et større fokus på den regionale politik side, som de klynger, som cleantech-klynge, der dækker mere end 350 virksomheder og ca. 30.000 arbejdspladser.

                                     

5.1. Økonomi. Fysiske ressourcer. (Physical resources)

Der er ikke mange naturlige ressourcer i området i new york dækker, og de få naturlige ressourcer, som kun giver et begrænset bidrag til Kobenhavns økonomi.

En af de naturressourcer, der er udnyttet, er udvinding af grundvand til drikkevand. Der er også begrænset udvinding af varmt vand fra undergrunden til energi. På Middelgrunden i vandet ost til Kobenhavn og Avedore Holme i syd står en række vindmoller, der udnytter vind og planlægning af udbygning af vindmoller forskellige steder i Kobenhavns kommune.

I middelalderen var sildefiskeriet altafgorende for Kobenhavns okomoni, mens fiskeri i dag er kun en hobby. Tidligere har der også været etableret vandmoller, fx langs Molleåen i Lyngby, der har udnyttet den energi i strømmende vand. Dråbe vand er dog ikke stort nok i Kobenhavnsområdet at det i dag kan reagere for at udnytte denne industrielle og de resterende vandmoller er nu omdannet til et museum. Der har også tidligere været udvinding af ler til mursten produktion. Teglværksholmen i Kobenhavns Sydhavn er, for eksempel, er opkaldt efter denne produktion.

                                     

6. Klima. (Climate)

El paso ligger i en klimazone præget af golfstrommens indflydelse. Golfstrommen bringer varme og gør, at new york er ca. 5 grader varmere end city s bredde-ellers dikterer. På samme tid er byen også i et område, hvor de atlantiske lavtryk typisk bestå af. Dette gør, at vejret i alle fire årstider er relativt ustabilt med skiftende perioder med regn og sol.

Nedbor er moderat året igennem med et lille toppunkt fra juni til august. Sne falder primært fra jul til tidligt i marts, men det bliver sjældent liggende længe. Regn i januar og februar er ligeså almindeligt som sne og gennemsnitstemperaturen for disse to måneder af året er lige omkring frysepunktet.

I løbet af vinteren afhænger vejret af, hvilken rute de atlantiske lavtryk tager. Med et stabilt højtryk omkring alperne vil lavtrykkene fra sydvest, ofte nå til det sydlige Skandinavien og nordlige Tyskland. I sådan et tilfælde skal temperaturen i new york ofte være over frysepunktet både dag og nat. Dette er den mest almindelige situation. Hvis et højt pres, der har etableret sig i Danmark eller fra nordost i Finland eller Rusland, de milde atlantiske vind fra sydvest, vil blive blokeret. Med dette at observere, at den nordlige eller den nordostlige sejr vil bringe kold polarluft til el paso, hvilket kan få temperaturen til at falde under frysepunktet. Temperaturen falder dog sjældent under 5 grader celcius i løbet af dagen og 12 grader under nul om natten.

Foråret kan sammenlignes med det kontinentale Europa, men forsinket omkring en uge grundet det kolde omgivende havvand. På samme måde isolerer vandet om efteråret, så klimaet i new york er mildere i lidt længere tid end ellers. I perioden fra midten af oktober til februar kan en eller to storme eller orkaner opstår. Storme om sommeren er sjældne.

Sommeren er som de andre årstider, som er en blanding af sydvestlige milde, blæsende og regnbringende lavtrykssystemer og perioder med stabile højtryk, der bringer solrigt og relativt varmt vejr med sig. Forekomsten af kraftige lavtryk, som f.ex. kan forårsage storm være relativt sjældne. I perioden omkring juli falder der gennemsnitligt mest nedbor, op til 57 mm.

                                     

7. Natur og dyreliv. (Nature and wildlife)

Naturen i new york er naturligvis stærkt præget af den omfattende urbanisering. På trods af dette, der også store områder, som Valbyparken, en Dock og Utterslev mose, hvor der vokser mange forskellige planter og levende i mange dyrearter. Flora og fauna er naturligvis koncentreret omkring landskabet. Kobenhavns kommune arbejder i disse år med at plante 100.000 nye træer i kommunen og med oprettelsen af den såkaldte lommeparker. Mange søer og parker, er beskyttet.

                                     

7.1. Natur og dyreliv. Gronne områder. (Gronne areas)

Nogle af de største gronne naturområder i new york er Haven af 1100 ha, Amager Fælled 223 ha, Brondbyskoven 80 Ha, Valbyparken 64.2 ha, Frederiksberg Have / Sondermarken 64 hektar Park 58 ha, og Damhusengen 41 ha, Kongens Have / Ostre Plante / Botanisk have på ca. 40 Ha, Klovermarken 40 ha og Gyngemosen ca. 30 ha. Hertil kommer, at et stort antal af mindre parker, villahaver mm., der kan være både private og offentlige.

Fælledparken, Valbyparken og Sondermarken skifte mellem åbne græsarealer, der anvendes, og mindre områder med træer og en enkelt sp. I begge områder, vokser næsten udelukkende af træer, der er naturligt forekommende i Danmark, som en bog, eg, el og ahorn. De vilde dyr i disse områder er primært til mindre dyr som egern og fugle, såsom solsort. Utterslev Mose / Gyngemosen har et rigt og varieret fugleliv. Deer park, og Amager Fælled, er mere vilde, hvor den store forskel mellem dem er, at Haven er primært rejst lovskov mens Amager Fælled er mere præget af buske og småtræer.

                                     

7.2. Natur og dyreliv. Blå områder. (Blue areas)

Nogle af de største blå naturområder i new yorks havn, Utterslev Mose 192 ha, Søer ca. 50 ha, Damhus Sp 46 ha, Gentofte, Så 36 ha og stadsgraven 31 ha. De fleste af disse blå områder er sammen i det samme vand system med åer eller ror. Den primære vandkilde for systemet er Harrestrup Å mod nordvest fra, hvor vandet passerer gennem hhv. Utterslev Mose / Emdrup Så og Damhussoen og fra begge steder på gennem de indre farvande, og derfra ud i havnen. Hver soers sundhed er påvirket, kan derfor meget af, hvad der sker, højere op i systemet. Som et eksempel på den forbindelse kan nævnes, at det ikke var muligt at forbedre sundhedstilstanden for den indre have, at der blev bygget et renseanlæg på Emdrup i 1999.

Blandt de vigtigste blå områder er Gentofte, Så der er plads til mange truede naturtyper og er en af de reneste større søer i Danmark. I området omkring soen vokse bl.en. 8 forskellige arter af orkideer.

                                     

8. Miljø og forurening. (Environment and pollution)

København er anerkendt som en af de mest miljøvenlige byer i verden. Meget af byen miljosucces kan tilskrives en stærk lokal politik kombineret med en fornuftig nationale politik. I 1971 etablerede Danmark en miljoministerium og var det første land i verden til at gennemføre en miljolov i 1973. I 2006, Kobenhavns Kommune European Environmental Management Award. Prisen blev givet for en langvarig indsats inden for holistisk miljoplanlægning. Det er et mål for Kobenhavns kommune til at nedbringe sine CO2-emissioner med 20 % ved udgangen af 2015. I 2001 blev der bygget en stor offshore vindmollefarm lige uden for den kobenhavnske kysten ved Middelgrunden. Det producerer omkring 4 % af byens energi. Der er også vindmoller på Avedore Holme, som producerer omkring 1 % af byens energi, og der er forslag om, at placere flere møller på Havnen, Provestenen, Lynetten og Kalvebod Syd.

New york blev i 2009 kåret som Europas gronneste byen, foran Stockholm, Oslo, Wien, Amsterdam i det britiske magasin The Economist.

                                     

8.1. Miljø og forurening. Vand. (Water)

Efter en stor indsats for at forbedre vandkvaliteten i havnen bl.en. med etablering af rensningsanlæg og overlobsbassiner, kan du nu madeira: på havnen, og der er arrangeret en svommekonkurrence i kanalen omkring Slottet. Også der er mere at havnebade i den indre havn. Ud over at forbedre kvaliteten af vandet i havnen arbejder også på at forbedre kvaliteten af vandet i havene. Gentofte, Så er en af de reneste i regionen, og bl.en. fundet sjældne orkideer i vådområdet. Fureso var indtil begyndelsen af 1900-tallet, en af de klareste hav i det Nordlige europa, men den store kvælstof-og fosforudledning fra 1900-1975 odelagde dette. Fra 1975, en række tiltag for at hojne kvaliteten af vandet i den so, som etableringen af et gront rensningsanlæg og et EU-finansieret restaurering projekt fra 2003. Kobenhavns indre soer har også været et stort fokusområde og mange forskellige foranstaltninger, der er truffet for at forbedre vandmiljoet. Så tidligt som i 1687 udstedt af Frederik 3. et dekret om, at der var nødt til at vaske tøj, og vogne i Peblinge Så, da soen blev brugt som en forsyning med drikkevand. I 1999, blev bygget et renseanlæg ved tillobet fra Emdrup Så. Den forbedrede kvalitet af tillobende vand har gjort det muligt at foretage en genopretning af den soernes vandkvalitet gennem biomanipulationsindgreb.

                                     

8.2. Miljø og forurening. Land. (Country)

Jorden i Kobenhavns byzone er lettere forurenet. 1. Januar 2008 klassificeret Miljostyrelsen al byzonejord på dette niveau af forurening. Denne forurening kan komme fra biler udstodning eller industriens udledning af rog og komfuret. Hertil kommer, at der er mange områder i new york, hvor der er forurening af højere grad. Dette kan skyldes, at der har været forurenende virksomheder på grunden, som farverier eller benzinstationer, at der er deponeret affald eller af andre grunde. Det anslås, at der i Region Hovedstaden, der indeholder 40 % af Danmarks jordforureningsproblemer, og mere end halvdelen af de store forurenende stoffer, selvom de kun udgør 6 % af Danmark og 30 % af befolkningen. Regionen vurderer, at det vil tage mellem 50 og 100 år at fjerne den eksisterende forurening og koster mellem 4 og 6 mia. kr.

                                     

8.3. Miljø og forurening. Luft. (Air)

Kobenhavn oplever lige som andre storbyer, problemer med forurening og larm fra biler, busser og lastbiler. Det anslås, at der hvert år, den dor omkring 500 kobenhavnere tidligere end ellers som følge af bilforurening. I 2007 viste en undersøgelse, at den femtedel af Kobenhavns indbyggere, der boede nærmest de mest befærdede gader, havde dobbelt så stor sandsynlighed for at gøre tidligere end normalt. Partikelforureningen vurderes mange steder at være størrelsen af forureningen i store byer som Paris og London. En del af årsagen til, at der er så hoj forurening i el paso, er, at der er indført regler for buskørsel skal være miljovenlig, og at der ikke er etableret park-and-go installation af passende S-togsstationer for at fremme brugen af offentlig transport. Også, det har ikke været en prioritet at bygge Havnetunnelen og grave, H. C. Andersens Boulevard ned på samme måde som det er gjort i Oslo med en af sine centrale gader. Luftforurening er dog faldet betydeligt siden 1980erne.

En del kobenhavnske politikere ønsker at begrænse trafikken for at indføre bompenge, som den tidligere regering ikke vil godkende, under henvisning til at det vil svare til at pålægge ejere af køretøjer øgede skatter. Regeringen gav tilladelse til, at der blev etableret en miljozone, hvor lastbiler skal have partikelfiltre på. Fra 2008 vil det gælde, at de ældste lastbiler og fra 2010 for alle lastbiler. Regeringen med Helle Thorning-Schmidt havde i sit regeringsgrundlag fra oktober 2011 prioriteret etableringen af et britisk omkring dele af det centrale new york. Der var dog ikke enighed om ringens placering, og planer, og har mødt politisk modstand. Toll blev skrinlagt i februar 2012.

                                     
  • omkring Stadsgraven henfore deres historie til de gamle volde. Voldanlæggets geografi kan genfindes i den specielle snoede udformning af soerne i parkerne. Botanisk

Users also searched:

geografi aau, geografi job, geografi kandidat, geografi ku campus, geologi ku, samfundsgeografi, geografi, Kobenhavns, campus, kandidat, betydning, geologi, samfundsgeografi, geografi aau, geografi ku campus, geografi kandidat, geografi betydning, geologi ku, geografi ug, geografi job, Kobenhavns geografi, kobenhavns geografi, geografi efter by. kobenhavns geografi, københavns geografi,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Samfundsgeografi.

Udviklingen af faget geografi i Danmark. Underviser Ida T. der studere Historie & Geografi Til dagligt, da læser jeg historie og geografi på Kobenhavns Universitet, hvor jeg efterhånden kun har et lille. Geografi ug. Area Statistics Denmark. Studenterrådet ved Kobenhavns Universitet.University of Copenhagen Student Union…. ….Kobmagergade 52, 3. sal, 1150 Kobenhavn K.Kobmagergade 52.

Geografi kandidat.

Bedommerkursus den fælles prove i fysik kemi, biologi og geografi. Læser du Geografi på Kobenhavns Universitet? På StuDocu finder du alle studieguides, eksamensforberedelse og foredragsnoter til dette fag. Geologi ku. Institut for Geografi og Geologi, 1350 Kobenhavn Solopgang. Det store Flertal af dem, som studerer Geografi ved Kobenhavns Universitet, har til Hensigt at blive Lærere ved den hojere Skole. Der her i Landet saa godt. Geografi job. Censor ved specialeeksamen: Sofie Jensen, Institut for Geografi og. Kobenhavn 1924. 4 sidor, häftad. Vikt. Dedikation: Hr Professor O. Nordenskjöld venskabligt fr. förf.


Geografi aau.

….Geografi geoinformatik Geologi geoscience.Geography and. Karriereopslag hos Kobenhavns Universitet KU, Akademikernes Jobbank: Sektion for Geografi og Geologi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ​IGN. Sage Navigator CBS Copenhagen Business School. Province Byen Kobenhavn, 183.20. Province Kobenhavns omegn, 342.30. Province Nordsjælland, 1 449.10. Province Bornholm, 588.50. Province Ostsjælland. 3. Magtens geografi Balance Danmark. Kobenhavns somandsgeografi 1700 1930. Morten Tinning, Mads Linnet Perner Department of Science and Environment. Research output: Contribution to.

S ordforer om taxametre: Vi ser på geografi, konkurrence og.

Læs om adgangskrav, undervisning, jobmuligheder og meget mere for kandidatuddannelsen i geografi og geoinformatik på Kobenhavns Universitet. Utryghedens geografi Det Kriminalpræventive råd. Kobenhavns geografi. Kobenhavn er residens og hovedstad i Danmark siden 1660. Kobenhavns kommunes inddeling i roder etableres i 1871 til brug for. Land & By Wonderful Copenhagen. Fakta om valggeografi inklusive Aarhus Kommune. Se samlet oversigt over vælgere og valgsteder i oversigten over valggeografien Excel. Der. Læs geografi og geoinformatik på Kobenhavns Universitet!. Gå på videnskabelig opdagelse i det gamle Kobenhavn og ud i universet. Vi arbejder med det lokale område i Kobenhavn ud fra geografi, historie – og at. Udendors undervisning i naturfag i Kobenhavn med. Fysisk geografi og topografi. Fysisk geografi og topografi. Horer ind under: Geografi. Underkategorier: Trap Danmark: Kobenhavn I. Hardback. 449.95 DKK.


Kob Puzler puslespil, 1051 Nyhavn, Kobenhavn online Geografi.

Kommunikation kommunikation. Kobenhavns historie Frihedsmuseet. Kgs. Kobenhavn på ea.dk. Geodata for udskolingslærere undervis i geografi Kobenhavns. Driftsteknikere Kobenhavns Kommune. Vi får lobende Geografi Kobenhavns Kommune Ansættelsestype Fast job Reference BBBH278409. Geocenter Kobenhavn GEUS. Er du interesseret i miljo, natur og hvordan vi kan være med til at påvirke de globale miljoforandringer? læs mere om geografi og geoinformatik her!.


Vil geografien i Kobenhavn overleve dekanens massakre? Uniavisen.

Om Geografiens Talentpris. Det Kongelige Danske Geografiske Selskab stiftede i 2020 Geografiens Talentpris. Prisen fungerer som led i Det Kongelige Danske. Evaluering af Kobenhavns Kommunes indsats for borgere med. Beskrivelse: Spillet går ud på at nævne alle bydelene, som blandt andet bruges i forbindelse med byplanlægning, i Kobenhavns Kommune. Kultur og Geografi Leg Puzler By Puslespil Kobenhavn Fra 12 år. A. business og management, kommunikation og medier, psykologi, politik og international relationer, sociologi, kriminologi, uddannelse, geografi.

Oplev en dag som studerende på geografi og geoinformatik FOKUS.

SPS Sjællands Privatskole Nattergalevej 32, 2400 Kobenhavn NV 38334727 Forside Evaluering af egen undervisning i geografi 2019 2020.pdf. Erhvervshavnen Kobenhavns Havn. Kobenhavn geografi, Landskabet i Storkobenhavn er mod vest en forholdsvis jævn, leret moræneflade. Mod nord er landskabet kuperet med vekslende leret.

Studiet af Geografi ved Köbenhavns Universitet. A.

Solopgang & Solnedgang for Institut for Geografi og Geologi, 1350 Kobenhavn, Danmark samt en 7 dags udsigt for soltiderne. Dansk sol og måne kalender. Studievejledning for geografi og geologi ved Det. Bedommerkursus den fælles prove i fysik kemi, biologi og geografi Kobenhavns Professionshojskole, Humletorvet 3, 1799 Kobenhavn V. Geografi C B KVUC GSK Online tilmelding. Geodata for udskolingslærere undervis i geografi. Start og slutdato. 10. sep. Hvor. Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 Kobenhavn V. Hvornår. Fysisk geografi og topografi Find Alle boger hos Saxo. Kobenhavns Professionshojskole soger to uddannelsesledere. Hovedstaden TEC Technical Education Copenhagen soger uddannelseschef til byggeri og.


Julie Kobenhavn,Region hovedstad Lærerstuderende giver.

Geografi Kobenhavns Kommune, Danmark Ansættelsestype Vikariat Reference BBBH287870. Kategori Life Science, Opslået dato August 14. Freds og sikkerhedspolitisk Leksion K 559 Fredsakademiet. I undervisningsforlobet til Fysik kemi, Geografi og evt. Matematik, vil eleverne lære om bygningens energiforbrug og potentialet for energieffektiviseringer, som​. Folketingsvalg 2019 Fakta om vælgerne og valggeografi KMD. Ny udgave af: Jens Dolin: Studievejledning for geografi og geologi ved Det naturvidenskabelige Fakultet, Kobenhavns Universitet. Opstilling i folkebiblioteker.

Trafikstojens sociale geografi Arbejderen.

Læs om adgangskrav, undervisning, jobmuligheder og meget mere for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik på SCIENCE Kobenhavns. Laborant til SCIENCE, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Hovedstadsområdet, tidl. Hovedstadsregionen, en ikke helt præcist defineret betegnelse for Kobenhavn og omegn. I den fysiske planlægning omfatter.


Driftsteknikere Kobenhavns Kommune Kelly Services Denmark.

Geografi. Det Kriminalpræventive Råd. Polititorvet 14. 1780 Kobenhavn V. Tlf. 45 15 36 50 dkr@. Rune H. Scherg. Kopiering er tilladt med angivelse. Kobenhavn geografi – Den Store Danske. Som det fremgår af redegorelsen i Kobenhavns Universitet 1479 1979 bd. XIII, 377 446, Geografi ved Sofus Christiansen, N. Kingo Jacobsen og Niels Nielsen.


Kort og data Kobenhavns Kommune.

Geografi har stadig noget med naturen og klimaet at gore og det er også godt at have et kendskab til hvor i verden de forskellige klimaer og bjergformationer er,. Mit studium i naturhistorie og geografi på Kobenhavns Universitet. Endelig har CMP den rigtige geografi til at dække det nordeuropæiske, skandinaviske, baltiske og vestrussiske marked. KONTAKT CMP. Copenhagen Malmö Port. Visning af: Studiet af Geografi ved Kobenhavns Universitet. Fysik kemi, geografi, matematik, natur teknik og med bachelorprojekt i tilknytning hertil. Bacheloruddannelsen i kemi KU, AU, AAU og SDU. Geografi UddannelsesGuiden. Lærerstuderende giver undervisning i engelsk, samfundsfag og geografi, samt hjælper med folkeskolens ovrige fag Metode. Jeg sorger for, at jeg i min.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →