Back

★ Okonomisk geografi - geografi efter by ..Okonomisk geografi
                                     

★ Okonomisk geografi

Økonomiske geografi eller erhvervsgeografi er den del af kulturgeografien, der søger at belyse den menneskelige professionel eller økonomisk udnyttelse af jordens overflade og årsagerne hertil.

Erhvervsgeografien kan opdeles i:

 • Handelsgeografi.
 • Samfærdselsgeografi.
 • Produktionsgeografi.

der kan yderligere opdeles. Således produktionsgeografien kan opdeles i landbrugsgeografiske studier, skovbrugsgeografiske undersøgelser, bjergværksgeografiske undersøgelser råvareudvinding med mere. For hvert af disse områder er involveret i henhold til de behov, andre betingelser, således undersøgelse af landbrugsgeografiske betingelser, bl.a. jordbundsforhold, klimaforhold, terrænforhold, demografi og lignende. I salgsbetingelser skal være samfærdselsgeografi og handelsgeografiske forhold blandt andre drop-off point.

                                     

1. Produktionsgeografi

Produktionsgeografiske undersøgelser vedrørende den geografiske fordeling af råstofudvinding udvinding og forarbejdning. Råvarer udviser som regel, særligt store og / eller gunstige tilfælde i visse områder, hvilket er grunden til, at råstofudvindingen samles her. Anderledes med råstofforædlingen. Dette kan enten ske straks knyttet til udvinding, eller bare andre steder, baseret på de ulige forhold, så som teknik, transportokonomi, videreforædlingen til nye produkter og lignende. At produktionsgeografien skal også tildele planteavl, skovbrug, husdyrhold, fiskeri og lignende udnyttelse af planter og dyr vilde såvel som tamme eller indenlandske.

Teglværksler er meget udbredt i Danmark og er ofte til rådighed til brug. Det mest fordelsagtige tilfælde er det stenfrie ler, og i sådanne tilfælde er fundet, især blandt andre ting, ved Nivå og Humlebæk i Nordostsjælland, Stenstrup ved Svendborg, og Egernsund ved Flensborg Fjord.

Moler er en helt særegen lerform, der er næsten kun kendt i området og på Mors, og som derfor hentes her.

Kaolin, der anvendes i porcelænsfremstillingen, opstår, når den smuldrende granit. I Danmark, de bedste kaolinforekomster i Rønne på Bornholm, og her har traditionelt været en udvinding.

Kalksten og kridt sker i Danmark i henhold til særlig fordelagtige udvindingsvilkår ved Fakse Zealand, ved Monsted nær Viborg, Aalborg, i Mariager og på Møn. Cementfremstillingen i Danmark i særdeleshed har været i Aalborg og ved Mariager fjord, hvor den hvide kridt og stenfrit ler forekommer i store mængder, og i lyset udvindingsbetingelser.

Skovbrug forekommer i Danmark, men i langt højere grad i for eksempel Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Rusland, Canada og USA, som fx fyr udfores i store mængder, men også udnyttes, i den territoriale forædlingsindustri blandt andre møbler, mens mahogny og teak er tropiske planter, der under kontrollerede omstændigheder, der udfores fra sydøstasien, Afrika og Caribien. Lidt specielt kan nævnes, at proppen til propper og svommebælter stammer fra Sydeuropa og Nordafrika. Brug af tropevækster i fodevareproduktionen er yderst omfattende og andre industrielle applikationer fx bomuld.

Kul, der tidligere spillede en meget stor rolle som brændstof, og den tidlige industrielle anlæg i England, Tyskland, Frankrig, Polen og SSSR nu Rusland var stort set i margenerne. Olie og gas, er den rolle, USA, Mellemosten, Kaukasus, samt England, Norge, Danmark, Holland og Tyskland, turde være velkendt.

På samme måde, de spiller metaller er en betydelig rolle for virksomhederne i de områder, de er fundet.

I politisk henseende, produktionsgeografi også en stor rolle. Det var således grund til SSSRs eksport af tømmer, som var kommunistiske sympatisorer at forsøge at boykotte canadiske eksport af tømmer i mellemkrigstiden, og den tilsvarende grunde til SSSRs guldeksport, som sammen med politiske motiver, der lå bag dræbt af Sydafrika i 1970-erne og 1980-erne. Da Japan i mellemkrigstiden forte en aktiv stottepolitik at selvstændighedsbevægelser på det asiatiske fastland, var meget råstofforsyningshensyn bag.

                                     

2. Færdselsgeografi

Færdselsgeografi fremhæver udnyttelse og dels af den naturlige fædselsmuligheder verdenshavene, sejlbare floder, og de kan lide, på den ene side, de mænd, der skabte den motorveje og faciliteter såsom veje, jernbaner, havne og lufthavne. Færdselsgeografien spiller en stor rolle i en del af fragt af varer, dels for den menneskelige rejse. Det er således ikke helt tilfældigt, at den største europæiske havne er beliggende i Holland og nordvesttyskland. Ligeledes, menneskeskabte kanaler, fx panama-kanalen og suez-Kanalen skabt af færdselsgeografiske konto. Den færdselsgeografiske undersøgelser er ikke mindst, varefragt sket.

Færdselsgeografiske undersøgelser kan også tage relateret til handelsgeografiske spørgsmål, som i eksemplet, det indre af bus-og togforbindelser i forhold til shopping centre eller arbejdspladser, pendler herved udsat for.

                                     

3. Handelsgeografi

Handelsgeografiske analyse fremhæver helst, sted og deres kundeoplande. En særlig variant af den handelsgeografiske undersøgelser udgores af den såkaldte oplandsundersogelser, hvor du undersoger fra hvilket område eller hvilke områder en given virksomhed eller by har et opland eller omland. Som mærkelige steder kan ove indflydelse også i andre lande på levering eller afsætningsoplande, at sondringen mellem de dominerende oplandsområder og alt oplandsområder, hvor et givet sted ikke er af allerstørste betydning. Oplandsstudier kan udføre på flere måder: ved sporgeundersogelser, analyse af transportforbindelser, størrelsen af omsætningen og lignende.

                                     

4. Litteratur. (Literature)

 • Aage Angivelse af: "På Erhvervsgeografiens Metoder og Opgaver".
 • W. William-Olsson och Olov Hölcke: Näringslivet i Örebro och stadens Utveckling, Örebro, 1949.
 • G. Gruelund: Produktionslære, 5 udgave, new york 1951.
 • Aage Angivelse af: "Hvis de danske Havne Bagland belyst ved Kultransporter".
 • Aage Angivelse af: "den danske Handelsflaades Transporter i Mellemkrigsaarene".
 • Karl-Gustav og Færdig: "Växjö detaljhandelsområden" Særtryk af Meddelanden från Handelshögskolans i Göteborg, Geografiska Institution, No. 24, Särtryck ur Affärsekonomi 1947.
 • Aage Angivelse af: "Esbjergs Erhvervsgeografiske Betydning" Esbjerg 1868-1943 s. 322-343.
                                     

5. Eksterne henvisninger. (External references)

 • Aage Angivelse af: "Industrialiseringen i Argentina" Erhvervsokonomisk Journal, Vol. 16, 1952.
 • Aage H. Kampp: "Bidrag til belysning af den hollandske frugt produktion og frugteksport," Geografisk Tidsskrift, Vol. 38, 1935.
 • K. Antonsen: "en Række af Kobberets Erhvervsgeografi i 1930erne," Geografisk Tidsskrift, Vol. 47, 1944.
 • A. P St.: "Træmasseindustrien i Sverig.".
 • Johs. Humlum: "havde allerede erobret en doende Olie felt," Geografisk Tidsskrift, Vol. 40, 1937.
 • Johs. Humlum: "Verdenskrisen i Ostersohandelen," Geografisk Tidsskrift, Vol. 40, 1937.
 • J. Humlum: "Skovbrug på Balkan" Geografisk Tidsskrift, Vol. 41, 1938.
 • K. Antonsen: "Tekstilarbejderne i Hammerum herred i 1940-erne," Geografisk Tidsskrift, Vol. 52, 1952.
 • Johannes Humlum: "Rusland Raastofproduklion," Geografisk Tidsskrift, Vol. 44, 1941.
 • Johannes Humlum: "Den maritime Motorveje" Erhvervsokonomisk Tidsskrift, Bind 4, 1940.
 • Steen B. Böcher: "Danmark Elektrificering".
 • Johs. Humlum: "Görny Slask. Kulbrydning og Tung industri i den polske Over-Schlesien," Geografisk Tidsskrift, Vol. 40, 1937.
 • Steen B. Böcher: "vandkraft som den første lokaliseringsfaktor for dansk industri".
 • Aage Angivelse Af: "Danmark Roebaner. En samfærdselsgeografisk Studio" Geografisk Tidsskrift, Vol. 46, 1943.

Users also searched:

alderspyramide danmark, danmark vs holland, hollands areal sammenlignet med danmark, kina geografi, landefakta, tårnpyramide, usa befolkningstæthed, verdenskort geografi, geografi, danmark, Okonomisk, danmark vs holland, landefakta, verdenskort geografi, usa befolkningstthed, trnpyramide, kina geografi, hollands, areal, sammenlignet, alderspyramide, holland, verdenskort, befolkningstthed, kina, alderspyramide danmark, Okonomisk geografi, hollands areal sammenlignet med danmark, okonomisk geografi, geografi efter by. okonomisk geografi, økonomisk geografi,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Usa befolkningstæthed.

Okonomisk analyse vandplaner IFRO 20 12 2013 final Miljostyrelsen. Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og at have viden om kriterier for okologisk, okonomisk og kulturel bæredygtighed​. Danmark vs holland. Okonomisk geografi som omdrejningspunkt? CBS Research Portal. Geografi. Geografi omhandler samspillet mellem mennesker og natur og forhold, og hvor menneskets samspil med naturen, i både et okologisk og okonomisk. Landefakta. Okonomisk geografi – Den Store Danske. Er du interesseret i Okonomisk geografi på dansk? Så har utvivlsomt en række boger, der vil tiltale dig. Her finder du vores store udvalg af. Verdenskort geografi. 33.18 Okonomisk geografi og historie i alm. DK5 emnehierarki. Okonomisk geografi er et spennende tema for en som onsker å fordype seg i de pågående endringene i arbeidslivet med digitalisering, automatisering og.

Tårnpyramide.

Geografi en verden i forandring Professionshojskolen Absalon. Her findes information om Sveriges geografi, dansk svensk historie, svensk okonomi og politik. Hollands areal sammenlignet med danmark. Geografi Refsvindinge Friskole. Design Processer og deres rumlige organisering. Resilient lokalsamfundsudvikling. Samfundsgeografi: Okonomisk geografi. Politisk geografi. Socialgeografi.


Se alle Okonomisk geografi boger online hos Bog & idé.

Eksempelvis har de dårligst stillede storre risiko for sygdomme, ligesom de lever ti år kortere end de okonomisk og uddannelsesmæssigt mest velfunderede. Okonomisk Redegorelse, december 2020 Finansministeriet. Okonomisk geografi. Af Anton Mariegaard 1976. Tilfoj til liste Reservér til Emneord okonomisk geografi. Vi har et eksemplar. Der er 0 reserveringer på dette. 8 Okonomisk geografi jobs Academic Positions. Okonomisk Redegorelse ꞏ December 2020. snit gor status for udviklingen fordelt på brancher, geografi og uddannelsesbaggrund.

Geografi Borne– og Undervisningsministeriet.

Undervisning om byer, planlægning og byudvikling i samfundsfag og geografi. Forlobet kan Eleven har viden om bæredygtig udvikling og okonomisk vækst. Okonomisk geografi Plusbog. Geoviden er et populærvidenskabeligt blad, der formidler forskningsbaseret viden fra det geofaglige felt. Emnerne spænder vidt og omhandler alt fra In. Klynger er forskellige klynge og netværkspolitik med fokus på. COVID 19s Geografi Fra kartografi over okonomisk geografi til geopolitik og socialgeografi giver forskellige eksperter os en række bud på,.


Materiale Okonomisk geografi Kobenhavns Biblioteker.

Uddannelse og viden Erhvervslivets sektorer Erhvervslivet på tværs Penge og kapitalmarked Udenrigsokonomi Kultur og kirke Geografi, miljo og energi. Geografi. Den sidste årrække har landet åbnet sig mod Vesten og haft en stor okonomisk fremgang. Geografi og miljo Historie Samfund og politik Okonomi. Register O Det Kongelige Bibliotek. Brænder du for at give god uvildig okonomisk rådgivning? Geografi Danmark Ansættelsestype Fast job Reference BBBH439622. Kategori.


Okonomisk geografi Engelsk oversættelse TechDico.

Er i forhold til mange andre lande præget af social og okonomisk lighed. Geografi og miljo Historie Samfund og politik Okonomi og handel. Kommunernes administrative ressourceforbrug VIVE. Okonomisk geografi, almen, IBT IBT. Okonomisk historie, historie Okonomisk historie, ovrige oldtid se ordet Samfundshistorie. Okonomisk imperialisme. Geografi UCL. Budget konsulentarbejde. Timer anslået. Kortlægningsfase. Research skriftlige kilder. 70. Statistisk analyse geografi målgrupper. 90. Manuel dataindsamling.

Vejledning om geografi i lovgivningen Retsinformation.

Geografi kan desuden påvirke institutionernes tilpasningsevne, da geografi har Analysen af okonomisk bæredygtighed finder, at tre kombinationsskoler. Kina Globalis. Har Japan verkligen en kejsare? Hur skriver man egentligen på japanska? Är det en myt att japaner är så högeffektiva och organiserade? Japan, som är ett av.

Capital Advisors CBRE.

Der lægges også vægt på hvilken rolle teknologioverforsel og okonomisk geografi spiller. Et helt særligt sporgsmål vedrorer måling af okonomisk vækst og der. Kobling til Fælles Forenklede Mål ENGELSK SAMFUNDSFAG. 1700 store internationale organisationer. Dækker meget bredt inden for emner som politisk, historisk, social, okonomisk udvikling og statistiske oplysninger.


Geografi Indhold Kompetenceområder.

Udarbejdet denne vejledning om, hvordan geografi og geodata kan indarbejdes nodvendigvis tilstrækkelig til at kunne udmåle en okonomisk. Bliv selvstændig partner i BoFinans Danmark Kelly Services. Og hvor menneskets samspil med naturen, i både et okologisk og okonomisk Der arbejdes med folgende systematiske dele af geografien: energikilder,. Ulighed i sundhed. Studiejob: Okonomiansvarlig. Soger du et studiejob indenfor okonomi og forretningsudvikling i Aarhus? Har du en stærk administrativ profil med god.

….Geografi geoinformatik Geologi geoscience.Geography and.

Geografi. Mellemosten, specifikt Yemen, Irak og Saudi Arabien Emner. Udviklingspolitik, lokal regering, lokal okonomisk udvikling, klimapolitik. Seniorers okonomi Danske Seniorer. Geografi: Perspektivering Naturgrundlag og levevilkår, fase 1 2: V: Eleven har viden om kriterier for okologisk, okonomisk og kulturel bæredygtighed. Bilag 1 Okonomisk ramme Estimeret budget. Find ledige jobs indenfor Okonomisk geografi. Tilmeld dig vores jobnotifikationer for at få tilsendt Okonomisk geografi jobs den dag de bliver slået op. Visning af: Kultur ekonomisk geografi i Sverige Geografisk Tidsskrift. Okonomisk geografi eller erhvervsgeografi er den del af kulturgeografien, der soger at belyse den menneskelige erhvervsmæssige eller okonomiske udnyttelse af jordoverfladen og årsagerne hertil. Erhvervsgeografien kan opdeles i:.


Studiejob område geografi Cand.

Geografi. Studievejlederen er selv studerende på uddannelsen. Studievejlederne kan blandt andet vejlede om indholdet og arbejdsbelastningen på studiet,. Okonomisk vækst 2020 2021 AAU Moduler. Okonomisk geografi. Forfatter. Gem. Indbindingstype. Paperback. Hardback. Andet. Gem. Format. Fysisk bog. E bog. Gem. sprog. Engelsk. Svensk. Gem. pris.


Kontakt og studievejledning, Geografi, Bachelor Aalborg Universitet.

NGEA04058U Okonomisk geografi. Årgang 2020 2021. Fold alle ud. Engelsk titel​. Economic Geography. Uddannelse. Bacheloruddannelsen i. Samfund og geografi Glostrup Bibliotek. Okonomisk geografi. Horer ind under: Kulturgeografi. Filtrer. Format. EBOG 1. Kategori. Lydboger 1. Pris 0.00 DKK 1.000.00 DKK. Nulstil. Sprog. swe 1.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →