Back

★ Aarhus - uddannelse efter by ..Aarhus
                                     

★ Aarhus

For alternative betydninger, se Aarhus flertydig. Se også artikler, som begynder med Aarhus

Aarhus eller Århus, Danmark næststorste og Jyllands største byområde med 280.534 indbyggere. I Aarhus bor der 349.983 indbyggere. I de større byområder zone regner Eurostat, med en befolkning på 845.971. Aarhus er en del af byen og Regionen Ostjylland, med en befolkning anslås til at være mellem 1.0 - 1.4 mio. er Danmark s største retreat center uden for Kobenhavnsområdet.

Byen er beliggende i den Ostjylland på Bugten, med henblik på at halvoen Mols i ostlig retning og Kattegatoerne Samsø og Tuno længere væk mod sydøst.

Det var kobstadsrettigheder 2. Juli 1441, men city kan formentlig spores tilbage til midten af 700-tallet. Dens navn kommer af det olddanske Ārōs "Stream s Mouth". Århus centrum befinder sig i en ådal ved Århus å med distrikter, der ligger på bakkerne langs floden dalen. Byens forstæder befinder sig både i højt - og lavtliggende terræn. Nær centrum tilgængelig Riis Skov og Marselisborg Skov i et kuperet terræn, og de er traditionelt anvendes til rekreative formål. Mod vest i ådalen ligger Brabrand og Aarslev Engsø. I den nordlige del af Aarhus, der afgrænses af Egådalen, der er relateret til Egåen nær Mollerup Skov og Egå Engsø.

Byens indbyggere kaldes folk i århus. Aarhusiansk er adjektivet til "Aarhus" og samtidig navnet på den lokale dialekt væsentligst rigsdansk med mere eller mindre udtalt ostjysk tone i stemmen. Byen ændret 1. Januar 2011, det officielle navn tilbage til Århus, som også var navnet på den by, o r l d af bolle-å med retskrivningsreformen i 1948.

Den 24. august 2012, Aarhus sammen med resten af Region Midtjylland udpeget som den europæiske kulturhovedstad i 2017.

                                     

1. Etymologi. (Etymology)

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i dette afsnit, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores.

Árós er det gamle navn for Aarhus, Trondhjem, Nidaros, Västerås Vestlige Aros og Uppsala Ostre Aros.

Navnet kommer fra den ār, en gammel ejefald af ordet y, og det er ikke længere os, gigantour. "Stream s Mouth".

Århus er anlagt ved udlobet af Aarhus å, der var en hovedfærdselsåre i vikingetiden Ostjylland, på samme tid, det var også i Aarhus, det var mest oplagt vadested til korende nord-syd-trafik har i dag Immervad.

                                     

1.1. Etymologi. Å/Aa-stavning. (Y/Aa-spelling)

Med retskrivningsreformen i 1948 blev Århus den officielle stavemåde. En række byer ønskede at beholde den gamle retskrivning af deres navne. Århus byråd godkendte imidlertid samme år den nye stavemåde. Dette gjorde det muligt for byen for at etablere sig selv som progressiv.

Op gennem 1950erne og 1960erne ønskede blandt andet Ålborg og Åbenrå at gå tilbage til Aa-stavning. Det blev officielt anerkendt med et cirkulære fra undervisningsminister Bertel Haarder i 1984, der fastslog, at kommunerne selv kunne vælge stavemåde. Dette gik imod stednavneudvalgets og dansk Sprognævns råd. Derefter fulgte flere andre kommuner og genindforte Aa-stavning.

Den 27. Oktober 2010 besluttede byrådet med virkning fra 1. Januar 2011 at skifte tilbage til stavemåden Aarhus. Ændringen blev besluttet med 17 stemmer for socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre, og 10 stemmer imod Venstre, Det Konservative folkeparti og dansk folkeparti. Formålet med ændringen var indstillingen til byrådet at være mere konsekvent og ensartet i sin kommunikation lokalt, nationalt og internationalt, at bynavnet kan genkendes internationalt, sammenhæng mellem Århus Kommunes digitale adresse og byens navn, og at styrke Århus i den globale konkurrence, fordi Aa styrker den digitale profilering / kommunikation af Århus.

Beslutninger om at anvende Aa-stavning gælder i princippet kun for de kommunale myndigheder. Stavemåderne med Å er stadig officielt korrekte for alle danske stednavne. Ved stednavne, som også har en lokal bestemt Aa-stavning, der i den officielle stednavneliste anfort en note, at "den lokale kommune ønsker å skrevet som aa, Aa". Mens det tog flere år at få genindfort stavemåden Aalborg på statslige skilte, lister, i koreplaner m.v., så har pressen, DSB, Post Danmark og statslige myndigheder hurtigt rettet sig efter Aarhus Kommunes beslutning.

Det er dog værd at bemærke, at den dobbelt-a stavning er blevet anvendt for længst, og mange institutioner og virksomheder har aldrig gjort brug af bolle-å, det gælder for eksempel, University of Århus, FOF Århus, Aarhus Teater og Aarhus, den Gamle AGF, men også ved etablering af nye institutioner i 2011, for eksempel, AarhusKarlshamn og Aarhus Bryghus.

Ifølge google trends-Aa-stavning er den mest udbredte i Danmark, og har været det siden de begyndte at føre statistik i 2004.

                                     

1.2. Etymologi. Smilets by. (Smiling city)

Smilets by er en kommerciel tilnavn til Aarhus, lejlighedsvis anvendes af det offentlige. Begrebet opstod efter et bestyrelsesmode i Aarhus turistforening 17. i marts 1938, hvor du har planlagt at gøre en stående ud af byen. Man ville blandt andre ting, en mappe i 50.000 eksemplarer med titlen "Aarhus – Sommer og smilets By".

Øgenavnet var ikke en særlig god modtagelse, hverken i pressen eller blandt byens borgere. Du har fundet den krævende eller ligefrem latterligt, som resulterede i, at det allerede i 1948 blev afskaffet. Navnet har siden da taget på, og har været brugt af forskellige medier i omtale af Aarhus, men har faktisk aldrig været byens officielle slogan.

I 2011 forsøger at ændre byens brand strategi, så det var mere internationalt orienteret. Du har brugt 1 mio. kr. på markedsforing af det nye slogan Aarhus - Danish for progress. Det begyndte, men ikke en, og i oktober 2014, opgivet den nye slogan, og har siden ikke haft nogen oficielt slogan, men har i nogle internationale sammenhænge anvendes begrebet Med Aarhus.                                     

2.1. Historie. Vikingebyen

De ældste arkæologiske fund i Århus er glas perler fra slutningen af 700-tallet, mens den ældste fund af huse er halvt nedgravede grubehuse. De blev brugt som både hjem og værksted. I husene og de tilstødende lag er fundet, kamme, smykker og lignende, der tyder på, at bygningerne er fra omkring år 900. Udgravninger i foråret 2005 har afsløret en såkaldt bygroft fra omkring 850, der markerede handelsplatform, som byen stammer fra. Tilsyneladende groften allerede omkring 870 blevet fyldt op, og området er blevet udviklet.

Mindre fællesskaber, som Larsen nær Århus, er dateret til ca år 800 ved hjælp af kilder fra 1294.

Grundige undersøgelser i bl.en. forekomsten af sted navne med en skrue og undersøgelser af Kanhavekanalen på øen Samsø og Trukket på Helgenæs synes at vise, at Århus blev en blomstrende by, der allerede i 700-tallet. Byen er havnen var beskyttet op af floden, nemlig ved Aaby og med et skibsværft på Snekkeeng nu Eskelund sydøst for dem, under Kongsvang.

Man antager, at der tidligt har været en lille trækirke, lige uden for forliget, omtrent hvor Kirken ligger i dag.

Resultaterne af de seks runesten i og omkring Aarhus tyder på, at omkring år 1000 har haft stor betydning, da kun adelsmænd rejste runesten.

Omkring 1040 blev slået passer i Aarhus, forståelsen af den Senere – der var blevet kronet til konge i Viborg i 1027, og senere af Magnus den Gode.

Resultaterne af bl.en. kamme og træskærerarbejder foreslå en del håndværk, men udenlandske varer, der også fortæller om den handel: vægtlodder, og mægleren Rhinområdet, klæberstensvarer fra Nordskandinavien og keramik fra Ostersoområdet.

                                     

2.2. Historie. Vold

Århus var i vikingetiden omgivet af en halvkredsformet forsvarsvold, der i det væsentlige fulgte de gader, hvis navne stammer derfra, og derefter gik tilbage mod havet langs med åen. Det passer med, at byen har ligget mellem kongen og vadested over floden. Der har langs med ydersiden af volden har været sænkninger i terrænet, så det har været omgivet af våde voldgrave.

Når vold er anlagt, og det er ikke kendt præcis, men der er nok gået nogle år efter de første bosættelser, der svarer til de første år af 900-tallet. Udgravninger i foråret 2005 tyder på, at den vold, der er blevet opført relativt hurtigt omkring 934, muligvis i forbindelse med Henry Skudt angreb på Jylland. I anden halvdel af 900-tallet blev volden forstærket og i 1200-tallet voldsomt udbygget. Efter den sidste udbygning var volden 20 meter bred og seks-otte meter høj.

                                     

2.3. Historie. 1100-1500 århundrede. (1100-1500 century)

Ledet af biskop Peder Vognsen i gang i ca. 1200 opførelsen af St. petersborg. St. Clemens Kirke i romansk stil, som blev afsluttet i ca. 1300 og afloste Vor Frue Kirke som domkirken. Et er sikkert ud af katedralen, da Peder Vognsen allerede i 1195 afleveret bøger til uddannelse af den fremtidige faktisk det mentale billede.

Omtrent på samme tid, var der en ekspansion af byen: den ældste rådhus foran katedralen, en stor bishop s palace på Rosengade nord for kirken og et kapitelhus til den kirkelige administration i Bispetorv output blev bygget.

Det var også bygget en bro over åen ved Immervad og et Helligåndshospital ved det Lille Torv. Den indre havn var også i 1300-tallet, øget betydning, og de ældste rester af bolværk på den sydlige side af floden, er dateret til slutningen af det 13 århundrede.

Aarhus har fået sin kobstadsprivilgium 2. Juli 1441 af Christopher af Bayern. Det øgede byens vokseværk, og i 1477 gav Kong Christian 1. lov til at voldanlæggene, der havde mistet deres militære betydning, var nødt til at blive bygget, og nye gader, Volden og Graven, opstod. På Brobjerg blev et karmeliterkloster med kirken, og på hjørnet af Vestergade og Gronnegade, bygget en Kirke. Karensgård til huse pestramte indbyggere fra byen. Også Domkirken blev moderniseret i gotisk stil og blev føjet til den høje tårn, hvis spir, men havde et andet design end i dag.                                     

2.4. Historie. 1600-tallet og 1700-tallet. (1600s and 1700s)

Under 1600-tallets krige, byen har sikkert været udsat for en masse. På den kejserlige troppers indfald 1627-1629 mindede endnu Wallensteins skanse syd for byen, omtrent hvor Skansepalæet er i dag. I 1644 byen blev brandskattet af svenskerne, som i 1657-59 flere gange besat. Men på trods af disse og andre ulykker som pesten, og den store brande Aarhus, men i det 17. og 18. århundrede en betydelig by i sit håndværk, som man for ovrigt kun ved lidt. Hertil kommer, at i det område af landet, og især med Norge drev stor handel i Lübeck, Amsterdam, England, Frankrig og Spanien, og i midten af 17. århundrede var købmand ca. 100 skibe, og kornudforslen til Norge og i udlandet årligt ca. 20.000 tdr., i begyndelsen af 1700-tallet, var den steget til ca. 36.000.

Men så begyndte nedgangen i landets andre byer, i 1735, var der nu kun er drevet af en lille handel med Lübeck og Norge, handelsflåden var kun halvt så stor, og havnen begyndte at tilsande, og i 1768 var der kun 31 skibe.

I 1769, havde Århus ca. 3.500 indbyggere.

                                     

2.5. Historie. 1800-tallet. (1800s)

I det 19 århundrede. århundrede kom den anledning, efter at byen havde befriet sig selv i hovedstaden, og efter de slesvigske krige for Område, dominans. Mens der i 1800-tallet tredjestorste by i 1840 overhalet Randers og i 1850 også Aalborg, men forst i 1870erne Odense, bl.et på grund af jernbanen.

Aarhus havn, var, blandt andre, den fordel, at under de hårde vintre, at det var ikke ved en fjord, der hurtigt fros til is. Derved kan det stadig fungere, selv om den nærliggende havne i det kongelige ostkyst var utilgængelig, hvilket betød yderligere ekspansion. Den materielle velstand, som var stigende gennem de voksende jernbanenet. En jernbaneforbindelse mellem Århus og Randers, der åbnede i 1862, hvor også den første banegård blev indviet. Senere kom flere tilslutningsmuligheder, og den anden banegård blev bygget i 1884. Den aktuelle station er den tredje og blev indviet i 1929. Også på det kulturelle plan hævdet sit ry som" Jyllands Hovedstad med sine mange institutioner som kunstmuseum, Århus Museum 1877, statsbiblioteket i 1902, mange videregående uddannelsesinstitutioner, arbejdet på hospitaler og det ny teater i 1900. I begge de slesvigske krige blev byen besat af fjenden. 31. i maj 1849, var der uden for byen for danskerne heldig træfning mellem den preussiske husarer og dragoner. Det Vigtigste, ved den nordvestlige ende af Hospitalet, der er rejst et mindesmærke for denne kamp. Den nærved liggende boligbebyggelse, Rytterparken, har sit navn efter rytterslaget i 1849.

                                     

2.6. Historie. 1900-tallet. (1900s)

I 1900-tallet var Århus-både industri-og havneby, og havnen blev udvidet flere gange. Endvidere udviklet Aarhus til en uddannelse, og universitetet by med mange uddannelsesinstitutioner. Byen var en finansielle, uddannelsesmæssige og kulturelle centrum for hele Jylland. Industrien var en vigtig del af forretningsmodellen i den periode, men på samme tid begyndte den service sektor til at vokse. Byens største virksomheder efter 2. anden verdenskrig var DSB centralværksted, frichs byggede maskinfabrik, flydedok og Aarhus Olifabrik.

Fra 1970, var den sektor, der er større på bekostning af handel og industri og håndværk, og er nu den mest dominerende sektor i den økonomiske struktur. Handel tilbud, men stadig en stor del af befolkningen. Med landets første købmand, indkobscentret Byen mod Vest og gågaden som en magnet, Aarhus har udviklet sig til Jyllands kommercielle centrum, på samme tid, at landets næststorste uddannelse og forskning. Der er en stor pendler til Aarhus fra store dele af Ost og Midtjylland, der giver trafik, trængsel på veje i byområder. Selv om de tjenesteydelser er dominerende, er / var der flere større industrier i byen, bl.en. AarhusKarlshamn, Ceres Bryggeriet, og hertil kommer, at en stor elektronik-og metalindustri.

                                     

2.7. Historie. Militære historie – kaserne. (Military history – barracks)

Aarhus er blevet en garnisonsby siden 1700-tallet, med de soldater indkvarteret i begyndelsen af private.

Prins Ferdinand s indoor arena, som oprindeligt var det ost Spanien / Strandvejen ca ved Jægergårdsgades fjord, er nu nedrevet. Det blev bygget i 1818 til Prins Ferdinands Dragoner og blev designet af Henrik Magnus Köhnke, efter elevtiden på royal Academy tjent med ingeniortropperne. I 1899, nu er jeg brudt, men genopfort i lidt ændret form Vester Allés kaserne.

Med tiden kom et par mindre kaserne, Lewerckhusens Kaserne i Mindegade og Bauditz Kaserne i Sondergade i 1857.

Siden har til huse i 1863 Sukkerhuset i Sukkerhustoften, nu Brammersgade, at kasernen af de bygninger, der havde været tjenere og sukkerraffinaderi.

I 1870 havde byen omkring 1000 long-term militært personel ud af en befolkning på 15.000, og der var behov for yderligere kaserne.

Carl Længe var arkitekt for Rytterikasernen, Fodfolkskasernen og Garnisonssygehuset.

Den første egentlige kaserne, hvor der blev bygget, var Dragonkasernen eller Rytterikasernen 1876-77, som i 1934 blev omdobt til Vester Allés Kaserne. Det var successivt taget i brug i år 1875-78. Ridehuset var imidlertid blevet bygget allerede i 1860.

I årene 1875-79 var Fodfolkekasernen i Høgh-Guldberg Street bygget.

I 1877, bygget Garnisonssygehuset i Thyrasgade, den aktuelle cpr-kontoret.

I 1889 kom 3. Artilleriafdeling til Langelandsgade Kaserne. Denne kaserne blev 31. Oktober 1944 bombet af 24 Mosquito-fly fra Royal Air Force, da det er under 2 år. anden verdenskrig blev det tyske hovedkvarter. Som et resultat af forsvarsforliget i 1989, shipping Jyske Telegrafregiment samme år til Fredericia, og bygningerne blev efterhånden overtaget af science park og Aarhus Universitet. 1990-93 anvendes Hærens Operative Kommando område. 31. Juli 1993, organiseret Hærens Operative Kommando en afskedsparade for at markere slutningen af Aarhus som en garnisonsby for 400 år. I august 1993, pakket de sidste par hundrede soldater sammen og forlod Langelandsgade Kaserne. 1. august 1997 flyttede 5 institutioner fra Aarhus Universitet i.

I dag der ingen andre militærvæsen i Aarhus end national guard og SOK. SOK har en bunker med kommunikationsudstyr på Oddervej og kontor-faciliteter meter.m. på Silkeborgvej.                                     

2.8. Historie. Mellem regioner. (Between regions)

Aarhus-Langå-Randers Jernbane blev åbnet i 1862 Jyllands første jernbane, og sidebanen fra Langå nået til Viborg i 1863, til at Ringe i 1864 og Struer i 1865. Fra Randers linie var fort videre til Aalborg i 1869, og at Hjørring og Frederikshavn i 1871. Mod syd blev der med Fredericia-Aarhus linje i 1868 oprettet en forbindelse til det, fra og via færgeruterne over lillebælt og storebælt - på fyn og sjælland jernbanenet. Fra Skanderborg linie var fort videre til Silkeborg i 1871, at Herning i 1877 og Skjern i 1881.

                                     

2.9. Historie. Aarhus Nærbane

I 1876 linje Randers-Ryomgård-Grenå åbnet, og i 1877 kom sidebanen fra Ryomgård til Århus i første omgang kun til Århus Ostbanegård, men i 1933 blev det udvidet til Århus hovedbanegård. Randers-Ryomgård-banen, et par år efter starten havde været den gren linje i stedet for den vigtigste linie, der blev opgivet i 1971, men Grenaabanen Århus-Grenå overlevede.

I 1884 strækningen Århus-Odder-Hov åbnet. Odder-Hov-linjen blev nedlagt i 1977, men Odderbanen Århus Odder overlevede.

9. december 2012 var Grenaabanen og Odderbanen, der er sluttet sammen til Aarhus Nærbane, så du ikke længere er nødt til at skifte tog på Aarhus H. Aarhus Nærbane er inkluderet i 1. fase af Aarhus letbane, der vil begynde i 2016.

                                     

2.10. Historie. Hammelbanen

Den eneste af byens jernbaner, der ikke udgik fra Aarhus H, Århus-Hammel-Thorso Jernbane, der i 1902 blev åbnet mellem Aarhus og Sammen, og i 1914 blev det udvidet fra Jerusalem til Thorso på Diagonalbanen. Dette spor, som blev nedlagt i 1956, kom fra Hammelbanegården på Carl Blochs Gade 28. Bygningen var op til 1. Juli 2011, som anvendes som et museum. Nu er det blevet et medborgerhus og en frivillig center Folkestedet. Hammelbanens liften kan stadig følges på de lange strækninger gennem Pris-og Stavtrup.

                                     

2.11. Historie. Kommunale historie. (Municipal history)

I begyndelsen af 1960erne forte, det daværende Aarhus Kobstadskommune en række drøftelser med forstadskommunerne sammenlægning. Forte ingen sammenlægning af kommunerne i første omgang. 1. april 1962, Århus, dog udvidet i dele af den nordlige forstadskommuner, Hasle, Tilst-Kasted, og Vejlby-Risskov kommunerne, som nåede frem til et område af 19.03 km2 med 1.150 indbyggere til Aarhus Kobstadskommune. Kommunen område var således næsten fordoblet fra 19.81 km2 i alt 38.45 km2.

Aarhus kommune, som vi kender det i dag, blev dannet ved kommunalreformen i 1970, hvor følgende 20 kommuner og sogne blev sammenlagt:

 • Aarhus Kobstadskommune.
 • Sabro-Fårup Sognekommune.
 • Beder-Malling Sognekommune. (Pray-Malling Sognekommune)
 • Ormslev-Kolt Sognekommune.
 • Mårslet Sognekommune. (Broadcasting Studio Sognekommune)
 • Vejlby-Risskov Sognekommune.
 • Trige Sognekommune.
 • Harlev-Framlev Sognekommune.
 • Elsted Sognekommune.
 • Hjortshoj-Egå Sognekommune.
 • Todbjerg-Mejlby Sognekommune.
 • Holme-Tranbjerg Sognekommune.
 • Solberg Sognekommune.
 • Åby Sognekommune.
 • Studerende Sognekommune. (Students Sognekommune)
 • Tilst-Kasted Sognekommune. (Sembawang-Twain Sognekommune)
 • Brabrand-Sdr. Årslev Sognekommune.
 • Viby Sognekommune.
 • Borum-Lyngby Sognekommune.
 • Hasle Sognekommune.

samt dele af Skodstrup - og Vitved sogne.

                                     

2.12. Historie. Fremtiden. (The future)

Aarhus kommune har store planer for fremtiden. En af planerne er Letbaneprojektet, som er beregnet til at modernisere den kollektive trafik med genindforelsen af sporvogne. Det er et projekt til mange milliarder dollars, og derfor soges co-finansieret af staten.

I marts 2010, før borgmesteren, Nicolai Wammen, sammen med et flertal i byrådet bestående af socialdemokraterne, De Radikale og SF ønsker, at navnet "Aarhus" blev ændret til det tidligere anvendte "Aarhus". Dette imodekomme ønskede, at navnet på byen bedre kan forpligte sig til den stigende globalisering og internationalisering i fremtiden. Navneændring blev vedtaget i byrådet den 27. Oktober 2010, og trådte i kraft med virkning fra 01.01.2011.

                                     

3.1. Politik. Borgmestre. (Mayors)

Byens første folkevalgte borgmester var Jacob Jensen, der blev valgt i 1919. Siden har alle de borgmestre, der har været fra socialdemokraterne, med undtagelse af Louise Gade 2002-05, der er fra Venstre. I 1933, efter Hans Peder Christensen, dengang i 1942 Einar Stecher Christensen, der kun havde en kort tid som borgmester, da han dode under et besøg på ny carlsberg Glyptotek i 1945. Som afloser var Svend Unmack Larsen, der var borgmester indtil 1958, hvor den berømte Alfred Jensen blev valgt. Han var modstander af, at motorsport, og det kunne ses i hans handlinger – han cyklede. Fra 1971 til 1981 blev det kaldt borgmester Orla Hyllested, som blev aflost af Thorkild Simonsen, der sad på posten i perioden 1982-1997, og således er det længst siddende borgmester i Aarhus. I nyere tid er borgmestrene fra 1997 til 2001 Flemming Knudsen, fra 2002 til 2005, Louise Gade, fra 2006 til 10.08.2011, Nicolai Wammen, og fra 10.08.2011 og i fremtiden, Jacob B. Johansen.

                                     

3.2. Politik. Byen arme. (The city arms)

Aarhus city arms er en af de ældste bevarede fra den danske kobstæder. Det kan henfores til et bysegl, der bruges omkring 1250.

                                     

3.3. Politik. Gratis town. (Free town)

15. Juni 2010 ankom Tendai Frank Tagaria til Århus, som er den første forfatter af en dansk byen. Gratis byer, der er kendt fra en række lande, og den pågældende byer er organiseret i det internationale netværk, ICORN, International Cities of Refuge Network.

                                     

4.1. Geografi. Topografi. (Topography)

Aarhus topografi beskriver den nord-syd retning som de tre ådale udgravet af Egåen, Aarhus å og Blade Y og ost-vest retning som en meget flad, hævet havbund, hvor Brabrand og Aarslev Engsø udgør de sidste rester af en afsnoret fjord. Længere mod vest, fortsætter havbunden end i den tunneldal, som Århus å har sit leje. Byen ligger, med andre ord, som flere andre ostjyske kobstæder på det sted, hvor der var et nyttigt passage over dalen og i nærheden af sovejstrafikken. Dette betyder, at byen, fra begyndelsen, var beliggende på hævet havbund i dalen, og at den siden har spredt sig mod vest i dalen, men også mod nord og syd, og op af den stejle skråninger i dalsiderne. I den nordlige del af byen passerede bakkekammen og har taget Egådalen og bakkeskrænterne på begge sider af det. Mod syd er dog forstås i disse år nåede bakkekammen, men har endnu ikke spredt sig ned i Giberåens valley.

                                     

4.2. Geografi. Lokalklimatiske forhold. (Lokalklimatiske conditions)

De beskrevne, topografiske forhold giver anledning til en række karakteristika, lokalklima. Da dalen er så jævn og ligger så lavt, er den meget påvirket af den varmeregulerende virkning fra Aarhus Bugt. De to have, der bidrager til de samme afdæmpede forhold, og resultatet er, at dalen har et mildt, havnært klima. Den sandede jord i dalen tørrer hurtigt efter vinteren og varmes derfor hurtigere end dalsiderne, hvis undergrund består af fugtbevarende moræneler. Ofte kan man iagttage, at både dyrkede og vilde planter springer 1-2 uger tidligere i dalen end f.ex. i Risskov på den nordlige dalside.

Da dalen har sin længdeakse i øst-vestlig retning, giver det sig selv, at den nordlige dalside må have en sydvendt hældning, mens den sydlige må hælde mod nord. Dette har nogle klimatiske konsekvenser, som havde betydning, dengang Aarhus omegn endnu lå på tværs af landbrugsjord. Den jord på sydhæld betyder en gevinst i solindstråling, mens nordhæld omvendt fremkalder en mangel på solindstråling – begge dele set i forhold til et plant jordstykke på samme egn. I dag, hvor storsteparten af jordoverfladen er dækket af veje og bygninger, det er ikke længere så vigtigt.

Endelig bør det nævnes, at Århus centrum oplever de samme klimaforhold som andre større byområder: Øget hastighed, mere tåge, mindre nedbor og højere temperatur end det omgivende, åbne land.

                                     

4.3. Geografi. Jordbundsforhold. (Soil conditions)

Jordbunden i dalen er sandet og med tydelige spor af sin fortid som havbunden, muslingeskaller og sneglehuse, mens dalens sider består af lermoræne med et højt indhold af sten og grus. I nogle steder, indhold af silt meget markant, hvad der giver vanskeligheder på fundamentet af bygninger og infrastruktur. I Marselisborgskovene syd for Århus, når en aflejring med plastiske ler op til overfladen i nærheden af havet. Det indebærer en konstant strøm af underground og overflade med anlæg af veje og træer i retning af havet.

Da både den hævede havbund og angiver, at byen havde et relativt højt indhold af kalk efter istiden, har jorden i Aarhus-området har været brunjord, det er en type af jord, som er muldrig og fugtbevarende, men med en god og stabil struktur. Derfor var jorden god at vokse i, som forst markstenene var fjernet, og området omkring byen er blevet et relativt rigt landbrugsområde. Selv i dag haveejerne glæde af frugtbar jord, som giver god dyrkning betingelser, hvis blot tilgængeligheden af husly.

                                     

4.4. Geografi. Byplanlægning. (Urban planning)

Efter kobstadsprivilegierne i 1851, blev afskaffet, og i Århus blev lukket, blev der opnået en udvidelse af byen. Med industrialiseringen tog kom selskaber som frichs byggede Fabrikker, Oliemollen nu AarhusKarlshamn og Ceres-bryggeriet, hvis væksten skal nye boliger. Nye byområder planer blev lagt, bl.en. udarbejdet stadsingenior i København Charles Ambt og arkitekt Hack Kampmann i 1898, og en ny udgave af arkitekt Oskar Jorgensens urban design fra 1896 til de af Århus Kommune for nylig indkobte jorder syd for byen, den såkaldte Marselisborgjorder. Det var en by præget af Hans Broges Gade, Ingerslevs Boulevard samt Dalgas Avenue, store og åbne veje, inspireret af tysk og ostrigsk byplanlægning, "Städtebau", dvs. kvarterer og gader, der var ikke defineret ved den ortogonale hjorner og lige veje. For eksempel, forlober Hans Broges Gade i en lang blod bue.

I dag Århus er et center i den såkaldte "Region Ostjylland", og byens planlægning skal være baseret på de betingelser, som det fastsætter. I Landsplanredegorelsen 2006 står bl.a.:

                                     

4.5. Geografi. Områder. (Areas)

Området inden for Ring traditionelt set som centrum. Området er stort set identiskt med postdistrikt 8000 Århus C, og er derfor også af den lokale "C" eller "center". Undtagelsen er dog, Trojborg, som er en del af bymidten, men er beliggende i postdistrikt 8200 Århus N. uden for ringen består af et antal kvarterer, forstæder, mens de fleste andre byer i Aarhus Kommune fungerer som satellit i Aarhus.

                                     

4.6. Geografi. Indre by. (Inner city)

I den indre by - der er, det oprindelige centrum af byen er afgrænset af de tre muligheder, Nørre Allé, Vester Allé, og Sonder Avenue, men i dag er også taget hensyn til området omkring Århus hovedbanegård, og med det nye kvarter Centralværkstedet, området omkring musikhuset og området ned til banegraven.

Lige nordvest for den indre by, Vesterbro, som hovedsagelig består af den såkaldte Ogadekvarter, der har fået sit navn, fordi gaderne er opkaldt efter danske oer. I københavn vil du finde det meget trafikerede Vesterbro-Pladsen, Den Gamle By og Botanisk Have, den gamle amtssygehus, samt den nyere bydel CeresByen, der er opstået på det tidligere Ceres Bryggeri.

Sydvest for den indre by er Frederiksbjerg, som er en selvstændig midtbydel af Aarhus C, skåret ud fra den indre by af banegraven, der er et dejligt område at togspor. Frederiksbjerg er tilsluttet sammen med indre by via broer Bruunsbro og Frederiksbro.

At den vestlige del af Frederiksbjerg, er det område, Langenæs. Bydelen blev i 1950erne som et resultat af en konkurrence, hvor du ønskede at afprove nye idealer. Området er meget karakteristisk for sin tid, hvor idealet var åben blokke med lys og luft. Langenæs er en stille by uden gennemkørende trafik.

I den nordlige del af den indre by er Trojborg, som i dag er et fashionabelt sted med mange kunstnere, arkitekter og studerende. Distriktet har et stærkt islæt af uafhængighed fra resten af byen med en stærk shopping-liv. Mollevangen, der er beliggende nordvest for byens centrum, med mange boligblokke fra 1940erne-på mange måder en modsætning til Trojborg. Området med mange almene boliger er ikke på mode, og betragtes ikke som en del af den indre by.

Den nordlige del af havnen, der tidligere var container havn, vil blive et nyt distrikt i byens centrum, Aarhus O, som skal bestå af flere oer forbundet af broer.

                                     

4.7. Geografi. Forstæder. (Suburban)

Umiddelbart uden for ringen er Christiansbjerg nord, Hasle mod nordvest, Åby og Åbyhoj vest og Viby til sydvest. Vejen går gennem disse kvarterer.

I den vestlige del af byen er Brabrand Så, der karakteriserer de to forstæder til Brabrand og Stavtrup, som ligger henholdsvis nord og syd for soen. Den sydlige del af Brabrand er karakteriseret ved naturskonne område, som er en kontrast til Gellerupparken i det nordostlige del af forstad. Nord for Brabrand er en forstad, der Støder op, som er kendetegnet ved varehuset Bilka og de andre store outlets. Årslev er beliggende vest for Brabrand, og de to forstæder er meget smeltet sammen. Den centrale trafik beliggenhed tæt på motorvejskryds Aarhus Vest præger i dag Årslev og er årsag til, at bilka har lagt en høj lager i forstaden. Sydvest for Stavtrup er forstæderne Kolt og Hasselager, som ofte betegnes som et område kaldet Kolt-Hasselager.

Den nordlige del af byens omkreds udgores af satellitbyerne Lystrup, Hjortshoj og Logten-Skodstrup, samt Århus-forstaden, Vejlby, Skejby, Risskov, Egå og Skæring, hvoraf de tre sidstnævnte er ud til Bugten. Dette område, sammen med det område på stranden, vejen til den sydlige del af centrum af den mest attraktive placeringer for boliger. I den sydlige del af byen, er forstæderne Holme, Appleton og Skåde.

En af byens mange business centre placeret rundt omkring i forstaden Slette, som er beliggende i den sydvestlige del af Århus.

                                     

5. Demografiske oplysninger. (Demographic information)

Fra 1925 anerkendt Gl. Vejlby og Åby. Fra 1930 anerkendt Holme og Skåde. Fra 1950 anerkendte Brabrand.

De seneste års vækst omkring motorvejen mellem Randers og Haderslev har givet området navn, by, Region Ostjylland. Området er karakteriseret ved, at afstanden mellem de større byer, der ikke længere end at der er mulighed for pendling. Omkring en fjerdedel af Danmarks befolkning, der bor i området.

Aarhus er hjemsted for en større gruppe af indvandrere i form af indvandrere og flygtninge. Andelen af den samlede befolkning. 1. Januar 2019 var 12.1% i Aarhus, og denne andel har været let stigende, mens andelen i 2000 beløb sig til 10.2%. Langt de fleste af nydanskerne bor i den vestlige forstæder, hvor der i forbindelse med et kommunalt initieret projekt i perioden 2002-07 til at skabe økonomisk og social bæredygtighed, brugte udtrykket Urbanområdet i Gellerup, Hasle og Herredsvang. I Urbanområdet udgør indvandrere, omkring halvdelen af befolkningen, og de største bestande her er fra Libanon, Tyrkiet, Somalia, Iran og Irak.

I 2004 var der ca. 80 pct. af befolkningen i Århus Kommune kristne medlemmer af Kirken eller andre kristne bevægelser, ca. 5 pct. var muslimer, mens andre religioner dele var ganske beskedne.

                                     

6. Infrastruktur. (Infrastructure)

Aarhus placering ved åens udmunding og vandet har haft stor betydning for infrastrukturen. Åen og vandet er brugt til transport. Desuden har vandet, Aarhus Bugten, begrænset byens udvikling i den retning. Den nye store havn midt i Aarhus by skaber problemer på grund af. den smule trafik der.

                                     

6.1. Infrastruktur. Kollektiv trafik. (Collective traffic)

Aarhus har mange af byens buslinjer, og de er alle drevet af Midttrafik. Som hovedstad i Ostjylland fora, del regionsbusser til byens busstation, Aarhus Bus station. De fleste af byens buslinjer gå så radiallinjer ud fra centrum og ud i forstæderne, men derudover der to ringlinjer 5A og 6A. Belastningen på de to ringveje, som i Århus, kaldet Ring den indre og den ydre.

Passagertal kraft til Aarhus i 2007 var city bus 125.000 daglige med 45.6 millioner årlige passagerpåstigninger samt for regionalbusser 21.000 dagligt med 7.7 millioner årlige passagerpåstigninger i 2007.

I 2015 tal for påstigninger på alle dag til dag, offentlig transport i Aarhus til at være på 248.000. Fordelt på 119.700 for bybusser, Regionalbusser 79.600, 34.300 tog eksklusive Aarhus Nærbane, der har 14.000 daglige påstigninger.

Aarhus har 26 stationer, hvoraf størstedelen er Odderbanen og Greenaabanen, som efter en fusion i 2012 kun er blevet Aarhus Nærbane. Den største er Aarhus hovedbanegård, der serverer Dsb, arriva s og den gamle bydel open air museum tog. Viby J er en anden større station med mange gennemkorende tog også serverer den gamle bydel open air museum og arriva s tog.

Påstigningstallene af de ti største stationer i Aarhus Kommune 2013

Den første etape af en letbane, som åbnede i 2017, er 110 kilometer lang. Det har forvandlet Aarhus Nærbane til en drevne letbaner. Hertil kommer, at der er sat et nyt letbanespor fra Moskva via Skejby, Principal, de bynære havnearealer og til Aarhus hovedbanegård. Letbanens 50 stationer udgores af den gamle jernbane stationer og en række nye stationer.

                                     

6.2. Infrastruktur. Air traffic

I Tirstrup, Danmark, 35 km nordost for by Aarhus er Aarhus Lufthavn, der har daglige afgange til København, Stockholm, Oslo, Göteborg og London, samt en række af årstidens ruter til Sydeuropa. Derudover der en masse ikke-rutefly-transport til og fra lufthavnen. På grund af lufthavnens placering ved hjælp af de mange ostjyske rejsende fra Billund Lufthavn. Der har i tidens lob har været præsenteret flere planer for en større lufthavn for driften af Aarhus-området, men ingen af disse har endnu ikke stødt på skrivebordsstadiet. Kirstinesminde airfield, der drives op til slutningen af 1980erne byen flyveklubber. Skejby Sygehus ligger i dag hvor pladsen var oprindeligt lå. I 2006, hotellet åbnede i True en flyveplads, der er beregnet til svævefly. I februar 2010 blev debatten om en international airport for driften af ostjyske forretningsrejsende genåbnet, med forslag om en mindre lufthavn, "Aarhus City Airport" svarende til London City Airport, som ligger på Havnen i Aarhus. Debatten om en ny lufthavn er stadig oppe og vende i medierne.

Med henblik på at forkorte rejsetiden til new york, har Samsø Air Service prøvet, og fik tilladelse til at flyve med vandflyver mellem Danmarks to største byer. Turen forventes at være på tide. Med DSB tager turen ca. tre timer, mens fly til Kobenhavns Lufthavn og transport til / fra lufthavnen tager ca. to timer. Med en pris på 1.800 USD hver vej, det er dyrere end tog og indenlandske flyvninger. Målgruppen er derfor den virksomhed, som lægger vægt på transporttiden. I Århus vil være udgangspunktet ca. 3 km nord for Marselisborg Havn. Ruten var der forventes at åbne i foråret 2014, men åbnede forst i maj 2016. Det flyver 4 gange dagligt mellem Osthavnsvej 37 i Århus og Nordre Toldbod 29 i new york.

                                     

6.3. Infrastruktur. Cykling. (Cycling)

I forhold til andre danske byer på Aarhus præget af nogle lange stigninger, som er særlig at bemærkes af cyklister, der kører fra centrum mod nord eller syd. Drev mod nord langs indfaldsvejen Randersvej der fra port 80 hojdemeter over en afstand af 2.7 km op til ringvejen. Syd på Oddervej er 3 km med 100 hojdemeter.

På trods af det kuperede terræn vælg aarhusianerne cyklen på 22 pct. af alle ture. Er turen på mindre end 5 km sætter den 28 pct. ud på cyklen. På ture til arbejde eller uddannelse cykler, henholdsvis 36 og 31%, henholdsvis. Mens cykel-trafikken på landsplan er faldet til 5 pct. fra 2009 til 2017, hvor der i samme periode har været en stigning på 20%. i Aarhus, og det endda fra et udgangspunkt, hvor det allerede var over gennemsnittet.

Aarhus byråd vedtog i 2007 en stor-skala cykelhandlingsplan med ambitionen om at skabe en mere cykelvenlig by. Det har investeret næsten 225 millioner. dollars i forskellige projekter til fremme af cykeltrafikken i byen. Der er, for eksempel, er blevet skabt 3.500 nye cykelparkeringspladser, da det er netop den manglende cykelparkingspladserne i centrum har været, og stadig er, at den frustration, som mange i aarhus cyklister. Ved Stationen var der ved en optælling i 2004, 425-cykler i et område, der var beregnet til 170.

Som et resultat af cykelhandlingsplanen også foretaget forbedringer af cykelstinettet, som i 2017 tegnede sig for i alt 675 km i Aarhus Kommune. Det omfatter etablering af en række af supercykelstier, som er overvejende kører i kilerne mellem de store veje, så cyklister kan undgå de mest trafikerede veje. De ruter, der alle har udgangspunkt i Cykelringen i Århus Centrum, som er en ring af cykelgader. Mejlgade, som i de ugedage, der dagligt bruges af 10.000 cyklister, var i 2011 som den første i Danmark omdannet til en cykelgade. Her skal der dog stadig køre biler, men de skal tilpasse sig til de cyklister, der efter samme princip, som vi kender det fra gågaderne i byen, hvor de drev cykler på de gåendes betingelser. Siden da, i tillæg til Cykelringen i centrum af Århus også lavet cykelgader i Universitetet.

Som cyklist i Aarhus er ikke kun velkommen i den almindelige cykelstier, cykelgader og supercykelstier, men faktisk også i store dele af gågadenettet i byen, specielt under hensyntagen til den gående trafik. Det er således kun på Store Torv, på Sondergade og den nederste del af Baker mellem Ostergade og Busgaden, at du som cyklist skal stå og trække. I 2021, bliver det imidlertid også i disse gågadezoner lov til at ride en cykel, dog kun i tidsrummet 21.00-9.00.

Der er flere rekreative cykel-stier i Aarhus. Rundt om Brabrand, Så vest for Aarhus, der kører Brabrandstien, der fortsætter langs Aarhus å, hele vejen til byens Centrum. Stien der både anvendes til at cykle i fritiden, og for transport fra byens centrum og vest for byen, såvel som mellem Brabrand nord for Brabrand, Så og Stavtrup og Viby syd for soen. I foråret 2019 der blev vedtaget af byrådet endvidere, at der skal være en sammenhængende rekreative cykelforbindelse, Cykelpromenaden, fra Den Permanente i nord til Moesgård i syd. Denne knap 12 km lang supercykelsti er planlagt til at være afsluttet i 2021, og forventes også at være i stand til at lindre Mejlgade for en del af den nord-syd-cykel-pendler trafik.

Aarhus er beliggende ved flere nationale og regionale cykelruter. Nationalrute 5 Ostkystruten kan, for eksempel, der blev fulgt på rejsen mod nord til Skagen eller syd til Sønderborg. I sommeren 2020 fik den nationale cykelrute 2 mellem Hanstholm og new york hertil kommer, at en ny forlob gennem Aarhus. Ligeledes kan man fra centrum af byen, stadig følge underskrivelsen af nationalrute 4, "Danmark på tværs", vest mod Sondervig, selv om ruten i 2019 blev omstruktureret og er nu officielt gå rundt i Aarhus i stedet går gennem Hou. Endelig, i Aarhus sammen med Region midtjyllands 18 andre kommuner i 2017 var den Europæiske kulturhovedstad etableret en helt ny, 540 km lang cykelrute, Kulturringen, i Ostjylland, som også passerer Aarhus.

                                     

6.4. Infrastruktur. Trafik. (Traffic)

Ostjyske Motorvej E45 passerer Aarhus, og fra motorvejskryds Århus Syd tilslutning til ringvejen via Aarhus Syd-Motorvejen, der fungerer som en af indfaldsvejene til Århus for trafik til og fra syd. For at skabe bedre forbindelse til Havnen i Aarhus fra Aarhus Syd-Motorvejen s planer for bygning af en ny tunnel, marselis-tunnelen, der er opkaldt efter Marselis Boulevard. Trafikken til vesten via den tilgang vej Silkeborgvej ud til motorvejskryds Aarhus Vest, hvor der i en kloverbladsanlæg er forbundet til både Ostjydske Motorvej og Herningmotorvejen, som går mod danmark, og undervejs passerer Silkeborg. Nord for Aarhus form Djurslandmotorvejen en nordlig ring af byen. Djurslandmotorvejen har forbindelse til Ostjyske Motorvej i motorvejskryds Århus Nord og fortsætter med at Skodstrup.

Trafikken omkring den indre by går gennem Ringen, som på den nord-vestlige del mellem Tage-Hansens Gade, Aarhus Universitet, og er en seks-sporet. I centrum, og siden 1990erne lavet en masse arbejde på Åboulevarden, der strækker sig langs Aarhus å. Bortset fra broer er strømmen nu er sikkert langs hele strækningen fra Molleparken at udlobet i havnen ved Dokk1, og der er en højere grad lukket for biltrafik, der har ændret Åboulevarden fra en travl vej ind i en moderne y-promenaden med de mange caféer.

                                     

6.5. Infrastruktur. Havnen i Aarhus, og forsendelse. (The port of Aarhus, and shipping)

Aarhus havn er kommunalt ejede, og består af, blandt andre ting, en færgehavn, fiskeri-og lystbådehavn, osthavnen med plads til dybtgående skibe, container havnen og den indre havn, hvor 20 til 30 cruise skibe per år dock lige ved byens centrum. Beholderen er ca. 3.7 millioner tons gods i 2007 har Danmark s største, mens den samlede last var på ca. 12.5 millioner tons i samme år. Fra færgehavnen, med Mols-Linien opretter forbindelse til Sjællands Odde og indtil efteråret 2013 blev også vej til Kalundborg, som efterfølgende er lukket ned.

Havnen har store planer for fremtiden. I 1997 vedtog en plan for 25 år, hvilket indebærer en udvidelse af området til det dobbelte. På samme tid, konverteret en stor del af den eksisterende overflade, men bymiljo i form af Aarhus O. Som vartegn for denne fornyelse var planlagt hojhuset Light*house, den højeste bygninger i det land, som, dog, stodte på problemer på grund af usikkerhed om tilstanden af jord. De bør dog siden være gået tabt, og i april 2019 godkendte Århus byråd lokalplan, som giver tilladelse til at opforslen af det op til 142 meter høje tårn og de ledsagende sidebygninger.

                                     

6.6. Infrastruktur. Forsyning og bortskaffelse. (Supply and disposal)

Aarhus Kommunale Værker, var det organ, der styrer, og for en stor del også leverer vand og varme til - samt håndtering og bortskaffelse af spildevand og affald fra byen og kommunen. Aarhus Kommunale Værker blev den 1. Januar 2007 lukkede og aflost af de to forvaltninger "AffaldVarme Århus" samt "Vand og Spildevand". AffaldVarme Aarhus var et kommunalt ejet selskab, AffaldVarme Aarhus A / S pr. 1. Januar 2020. 1. Januar 2010 var "Vand og Spildevand" i Aarhus vand A / S, som varetager hovedparten af vandforsyning og spildevandsrensning i Aarhus Kommune.

Vand

Hele centrum og en stor del af de omkringliggende byer forsynes med vand fra Århus Vand, vandværker, og resten er leveret af en række private vand og private brønde. Aarhus Vand levering til ca. 85 pct. af borgerne i Århus Kommune. I vandforsyningsplanen 2004-2015, som kan ses på Kommunens hjemmeside, det er målet for den fremtidige forsyningssikkerhed til at forbinde flere af de private vandværker, at det kommunale netværk. Der er ingen forventninger om mangel på drikkevand inden for den planlagte periode.

Alle værker i den kommune, giver vand i form af grundvand. Vandet i Aarhus er generelt ret svært 12.8 – 17.7 °dH pr. 2007 og har generelt ingen problemer med forurening.

I Århus der kun et vandtårn, der stadig er i brug, vandtårnet i Hasle. De Vigtigste fundet et gammelt vandtårn, der har fundet anden anvendelse, f.ex. udstillinger og aktiviteter for unge.

Varme

Over 95 pct. af kommunens borgere, der forsynes med fjernvarme, som især stammer fra Studstrupværket og forbrændingsanlægget på Affaldscenter Århus, suppleret med enkelte lokale fjernvarmeværker i forstæderne. Den samlede varmeproduktion var i 2006 på 3.029 mio kWh, som 2.912 millioner kWh blev solgt til forbrugere i kommunen og i mindre omfang til forbrugere i nabokommuner.

Varmen produceres først og fremmest i den biomasse, mens affald, der er næststorste kongelig hofleverandør. I den seneste tid Studstrupværket også begyndt at producere varmen på halm. I alt 23 pct. af den varme, der er baseret på ikke-fossile stoffer, affald, halm, der er CO2 -neutral.

Elektricitet

Elektricitet i byen leveres primært af fem store producenter i området, herunder NRGi fra Studstrupværket. Forbruget i kommunen var i 2005 på næsten 1.5 millioner MWh og er stigende 7.8% større end i 2004. Forbruget er mere end 30% i private husholdninger, mens offentlige institutioner, industri og handel følger på de næste tre pladser.

Elforsyningen er i form af blandingsstrom, hvor det ikke er muligt at angive, om strommen er fremstillet ved hjælp af. kul, vind, naturgas etc.

Spildevand

Aarhus vand A / S håndterer de spildevand i Aarhus. I den kommune, der er 16 renseanlæg fjorten r og to low-tech. Disse anlæg sikrer, at udledningen af skadelige stoffer, der er væsentligt under de tilladte mængder af organisk stof, kvælstof og fosfor. Det samme gælder mængderne af tungmetaller og miljofremmede stoffer. Stort set al slam, der bliver til rest ved rensningen, genanvendes, enten som sandblæsningsmiddel eller som agerjord. Spildevandsplanen giver retningslinjer for behandling af spildevand i Århus Kommune.

Spildevandsbelastningen er i gennemsnit pr år. indbygger i kommunen på 1.85 PE-personækvivalenter mod 1.61 PE på landsplan.

Affald

AffaldVarme Aarhus er ansvarlig for den overordnede ledelse af affald fra private husholdninger i Århus Kommune. Den inkluderer, blandt andre ting, at det er driften af forbrændingsanlægget i Lisbjerg, 7 genbrugsstationer samt forskellige andre behandlingsanlæg for affald. Indsamlingen af affaldet foretages af flere virksomheder, offentlige eller private.

I 2018, der blev indsamlet 194 kg restaffald per dag. indbygger i kommunen. Der var 53 kg genanvendeligt affald. 2018 var det første hele år, hvor alle i kommunen har affaldssorteret. Aarhus Kommune har et mål om, at 50 pct. affald i form af papir, pap, glas, plast, metal, fødevarer, affald og træ, genanvendes i 2022. I 2018 blev 36.4 pct. genbrugspapir.

                                     

7. Arkitektur og byplanlægning. (Architecture and urban planning)

Hack Kampmann har designet mange af byens bygninger og er formentlig en af de mest betydningsfulde arkitekter. Blandt Kampmanns bygninger skal Toldkammerbygningen på havnen, Aarhus Teater og Kampmanns egen "Villa Kampen" på beach road er fremhævet.

Af andre bygninger, der skal fremhæves, Hjalmar Kjær og Jørgen Christensen kornsiloer i havnen, kaldet De fem sostre, funkisbygningerne, Frederik M. Draibys Den Kommunale Badeanstalt og Klintegården bygget i 1930erne af Ove Christensen og stobt i beton.

Andre repræsenterede arkitekterne Arne Jacobsen og Erik Møller, der har tegnet Aarhus Rådhus med city hall park og University park er designet af blandt andre arkitektfirmaet C. F. Møller. På samme tid, at disse eksempler på den gronne områder spiller sammen med fremragende arkitektur.

Under byggeboomet i 1960erne og 1970erne præget aarhusarkitekten Knud Blach Petersen på det sidste show byen med sine modernistiske bygninger, der bl.en. tæller Gellerupparken, City Vest, Gellerup Kirke, Busgadehuset, Europahuset, Klostervangen, Rundhojskolen og Skjoldhojkollegiet.

Af de nyere arkitektonisk interessante bygninger omfatter Scandinavian Congress Center, Prism i nærheden af Ceres-bryggeriet og ARoS. En nyere bydel på havnen i Aarhus, under navnet Aarhus O er under udvikling i disse år, og efter en langsom start på grund af den finansielle krise i 2009, boliger nu har skudt en stor del af området. Interessante projekter med et markant arkitektonisk profil som Z-Huset, Isbjerget, AArhus skiller sig ud. Den planlagte høje vartegn for den nye by, Lysets Hus, har endnu ikke påbegyndt. De bynære havnearealer er en del af en mere omfattende byomdannelsesplan, hvor den tidligere industrielle steder i Århus vil være for den nye distrikter med videnbaserede virksomheder og boliger. Den 150 meter lange kulbro mellem bymidten og Havnen bliver omdannet til grønne rundgang. Andre projekter i denne proces, er konvertering af Ceres-bryggeriet have, det nye kulturelle centrum og det industrielle område på Søren frichs Vej, hvor der nu er bygget boliger til de tusindvis af nye borgere i aarhus.

                                     

7.1. Arkitektur og byplanlægning. Hojhuspolitik

Aarhus Kommune fremlagde i 2001 en konkret politik vedrørende hojhusbyggeri, med deres egne ord havde til formål at "sikre, dels at høje huse i visse områder er en mulighed, dels at den interesse for høje huse i Aarhus, udmontes i projekter om planlægning er velbegrundede og som i bred forstand kan tilføre byen noget positivt." Den grundlæggende forudsætning af politikken er at gøre områder ved markante vejkryds i Aarhus åbne for potentielt hojhusbyggeri, som det allerede ses ved Ceres-krydset, hvor den er 63 meter høje Prisme ansigter. Listen nedenfor er en opgorelse over de elleve højeste bygninger i Århus, danmark, i øjeblikket. Som det fremgår af listen er langt størstedelen af hojhusene bygget i det 21. århundrede, og i løbet af det økonomiske opsving i perioden 1957-1973, hvor især boligbyggeriet boomede.

Hojhuspolitikken har åbnet op for en debat om hojhusbyggeri i Aarhus, og som har resulteret i mange forskellige forslag til hojhusbyggeri, hvor dog kun to hojhuse, Prism og EY-House, som er blevet bygget siden hojhuspolitikkens i kraft i 2001. Nuværende hojhusprojekter under udvikling omfatter den prestigefyldte Light House projektet, for det første er planlagt til 142 m, men blev senere reduceret til 128 meter, som om det er ved at blive opført, vil være Danmarks højeste bygning. To andre projekter er det såkaldte Sky Tower i Skejby og på projektet under navnet "Hojhuse på Viborgvej", som lige nu begge er under behandling af Århus Kommune. På grund af den finansielle krise i 2008-2009, mange af de store projekter sat på hold, herunder Light House projektet.

                                     

8. Kultur og seværdigheder. (Culture and sights)

Den kulturelle scene i Århus er kendt gennem sin store kulturelle institutioner og godt-navnlig, Aarhus Festuge, der er Jyllands største kulturfestival, med bidrag fra både lokale, nationale og internationale kunstnere. I tillæg til de store institutioner, der er en vifte af små spillesteder, gallerier og kunstneriske workshops, som giver stor mangfoldighed i kulturlivet. Blandt de flagskibe, er ARoS, Aarhus Teater, musikhuset Aarhus Symfoniorkester og Århus kunstbygning. Blandt de mindre kulturinstitutioner omfatter den Ukendte Aarhus, Galleri Image, Hus, Galleri, Guldlok dukketeater, Galleri Gallo, Poetklub Århus, SPOT Festival, Århus Kunstakademi af Cirkus Tværs, og mange andre. På gade niveau, du vil også opleve den kultur, der bogstaveligt talt med udsmykkede fortovsfliser. I skove og parker, kan man finde skulpturer af Jorn Ronnau og på byens huse, gavlmalerier blandt andre af Hans Krull, der kan ses fra gågaden ved clemens bro. Der er også kunst på stranden lidt syd for Møllen Stranden, hvor Astrid Gjesing har placeret den 23 sten på en strækning af ca. 200 meter med indhuggede geografiske navne fra Månen, projektets navn er MÅNE HAV STEN.

Aarhusianernes engagement i kultur skinner tydeligt igennem i debatten om udsmykning af Store Torv, hvor forståelsen af et forslag fra Hein Heinsen blev afvist. Så kom den alternative forslag, der blev lagt i arbejdet i ugeavisen Aarhus onsdag s serie af Skitser til Store Torv. Avisen havde inviteret otte kunstnere til at udarbejde et forslag til indretningen, og her valgte de læsere Pr Kramers Grædende træ som vinder. Det forslag blev dog ikke til noget, og så indbod Aarhus kommune og statens kunstfond til en konkurrence, hvor valget faldt på Elisabeth Toubros Vanddragen, der blev indviet i foråret 2004.

I Aarhus, der er 3 skoler af kunst: Det Jyske Kunstakademi, Århus Kunstakademi og Århus kunstakademi.

Der er omkring 45 aktive teatre i Århus, hvor omkring 30 har egen scene

De 4 største teatre med flere scener.

Århus Musikhus

 • Cafescenen 125 siddende. (Cafescenen 125 seated)
 • Foyerscenen 700 siddende – 1000 stående.
 • Lille sal 319 siddende.
 • Filuren 150 siddende. (Filuren 150 seated)
 • Store sal 1588 siddende.
 • Kammermusiksal 100 siddende. plus en udendørs amfiscene der kan rumme 4000 mennesker.
 • Symfonisk sal 1184 siddende plus 100 korpladser samlet 1284 siddende.
 • Rytmisk sal 1000 stående eller 465 siddende.

Aarhus Teater

 • Cabaretscenen og Scala foyer 80-100 pladser.
 • Stiklingen 80-100 pladser. (Stiklingen 80-100 seats)
 • Studio 80-100 pladser. (Studio 80-100 seats)
 • Scala 285 siddepladser. (Scala 285 seating)
 • Store scene 701 siddepladser.

Galleri

 • Dukketeatret med 20 pladser.
 • Gamle gulv 200 siddende.
 • Foyerscenen med plads til 70 siddende.
 • Nyt gulv 140 siddende.

Helsingør Theater i Den Gamle By

 • 237 sidder. (237 sitting)
                                     

8.1. Kultur og seværdigheder. Seværdigheder. (Sights)

Der er mange hyggelige museer i Århus. I særdeleshed, ARoS aarhus kunstmuseum, Den Gamle By og Moesgaard Museum med Grauballemanden, der anses for at være museer i verdensklasse, men også Århus kunstbygning, kvindemuseet i Danmark, Aarhus town Museum Ovartaci, antikmuseet, Viking museum, naturhistorisk Museum og Steno Museet er bestemt et besøg værd.

Byen har mange parker og gronne områder, fremhæver den særlige Botaniske Have, Mindeparken, Adresser, Marselisborgskovene, Riis Skov og Brabrandstien rundt om Brabrand og Aarslev Engsø. Marselisborg slotshave er åbne for offentligheden, når dronningen er ikke opholder sig på slottet. Der er mange strande både nord og syd for Århus centrum, tæt på Den Permanente Badeanstalt og Aarhus havn badekar.

For teater og koncerter kan musikhuset Aarhus med Det Jyske musikkonservatorium og Aarhus Symfoniorkester, Aarhus Teater, Liter, og det Tog anbefales. Du kan se hestevæddelob på Jysk Væddelobsbane eller andre sportsgrene i NRGi Arena, som har et stadion til fodbold og atletik samt flere haller, hvor de største er hovedsagelig anvendes til håndbold, samt internationale turneringer i en række sportsgrene. Hertil kommer, at der er mulighed for at have det sjovt i sommeren i Tivoli Friheden, hvor der også er koncert på fredag i sommer.

Måske en af de mest populære attraktioner til at nyde atmosfæren i en af caféerne langs Aarhus å.

                                     

8.2. Kultur og seværdigheder. Kirker. (Churches)

I Aarhus by ligger flere kirker, blandt andre ting, Aarhus Domkirke, Vor Frue Kirke, Skt. Paul s Church, St. Petersborg. Johannes Kirke, Skt. Markus Kirke ved Botanisk Have og St. petersborg. Lukas Kirke på Ingerslev Boulevard. Tidligere St. olufs Kirke fra den tidlige middelalder, på hjørnet af St. olufs Gade og Skolebakken.

                                     

8.3. Kultur og seværdigheder. Byens festivaler. (The citys festivals)

Aarhus Festuge er den største kulturfestival, med bidrag fra både lokale, nationale og internationale kunstnere. Det er en videreforelse af Aarhus Rundskue, som gav mulighed for-ved køb af et rundskuehæfte - for at få fri til en lang række kulturelle arrangementer. Festugen har siden 1965 været afholdt i en uge i slutningen af august eller begyndelsen af september. Normalt festival uge et tema, som især de større begivenheder soges tilpasset til, men alt i alt, dette er en festival, hvor både de intellektuelle af slagsen som de mere populære smag har gode muligheder for at være involveret.

Aarhus International Jazz Festival startede i 1989 og har været gentaget hvert år siden. Første år spillede blandt andre ting, Stan Getz Quartet, og Champion Jack Dupree & Kenn Lending Blues Band, og mange andre kendte navne i spil på festivalen. Festivalens bestyrelse organiserer ca. 20 koncerter på Klostertorv, mens de fleste af de begivenheder, der under festivalen er planlagt af de forskellige spillesteder / cafeer i Århus.

SPOT Festival er en nyere festival for rytmisk musik med primært up-and-coming bands, som vil blive afholdt i starten af maj. ROSA – dansk Rock Samråd har siden SPOT 02 i 1995 er blevet hovedarrangor af SPOT Festival.

Football Festival Danmark er en sportfestival for unge mennesker fra forskellige nationer, som er organiseret klubber Skovbakken og AIA-Tranbjerg og foregår hvert år i uge 30 i Århus, danmark. De første år af festivalen var i 2003, og siden da har det vokset, så de deltagende drenge og piger, trænere og ledere fra ca. 20 forskellige nationer.

SPOR er en festival for moderne lyd og musik. Århus city har en lang tradition for at opfylde de nyeste lyd og musik, en position som blev oprettet specielt gennem den årlige NUMUS-festival, som SPORET har aflost. SPOR fandt sted første gang i 2005 under komponist Thomas Agerfeldt olesens ledelse og med komponist Niels Ronsholdt som kurator.

Northside Festival er den nyeste festival i Århus. Festivalens chef Brian Nielsen fortæller, at en musikalsk ønsker at præsentere en progressiv line-up af danske og udenlandske kunstnere". Northside Festival er i familie med to af Tysklands største festivaler, Hurricane festival og Southside, og disse festivaler er klar over, tidsmæssigt tæt på, så man kan være fælles om at hente navne på de respektive festivaler. Fra festivalens side forlyder også, at det på lang sigt, har til formål at blive en af de mest innovative, bæredygtige og brugerinvolverende festivaler. Der er, i samarbejde med festivalens partnere med fokus på bæredygtighed i energiforbruget, salg af drikkevarer og mad, og merchandise. Fokus inden for en årrække skal være at gøre Northside Festival i CO2-fri.

Aarhus Volumen er en ny gadefestival, det nye kulturelle centrum af Aarkus K. Gadefesten forsøg på at forene de kulturelle kræfter i Aarhus er et godt arrengement. Derfor, Aarhus Volumen en bred vifte af aktiviteter som f.ex. musik, mad, sport og kunst. Gadefesten var i 2016, som blev afholdt for første gang ved ca. 10.000 gæster. Derefter vandt den unge Albert F. Helmig, som er eventets sponsorer, prisen som "årets Ildsjæl". Succeen gentog sig i juni 2017, med endnu flere besøgende end de foregående år. Der er gratis adgang til gadefesten.

                                     

8.4. Kultur og seværdigheder. Sport

Aarhus Elite

En stor del af elite sport i Aarhus er helt eller delvist ejet af den borsnoterede selskabet Århus Elite, der ejer fodboldholdet AGF, og selskabet Atletion. AGFs hjem Ceres Park er sammen med Ceres Arena, Team Danmark, Bygning og Hotel Atletion drevet af Atletion.

Atletion har dannet ramme om en række af de store internationale sports events, navnlig efter opførelsen af Ceres Arena. Vm i standarddanse og vm i idrætsgymnastik blev afholdt her i 2006, fodboldlandsholdet spillet sine kampe i Ceres Park, da Park i new york var i karantæne i 2007, finalen i em i håndbold 2002 kvinder blev spillet her, Århus Spil i atletik afholdes hvert år i september på Ceres Park.

AGF

Aarhus, den Gamle 1880, for AGF blev stiftet i 1880 og var oprindeligt en gammel, som det antydes af navnet. Efterhånden kom flere sportsgrene, herunder i 1902, blandt andre ting, fodbold og svømning. Klubben er med sin nu syv afdelinger svarende til sport er langt den mest vindende i Danmark med over 300 officielle DM-titler, de fleste i svømning og atletik.

Siden midten af 1950erne har klubbens bedste fodboldhold har været i den danske elite med fem danske mesterskaber og ni vm titler. I 2000erne og 2010erne har holdet havde dog svært og kæmpede for at undgå at rykke ud af premier League, hvilket i tre sæsoner mislykkedes.

Bakken Bears

14-DM-titler og 10 pokaltrofæer er Bakken Bears en af de mest vindende basketballklubber.

Aarhus 1900

Aarhus 1900 er medlemsmæssigt de store sports club i Århus, danmark. Foreningen er nok mest kendt for sin atletikafdeling, men det er en meget bred forening med mange sportsgrene som badminton, fodbold, svømning og tennis. Foreningen er hvert år arrangor af de store motionslob, Marselislobet, der er involveret omkring 15.000 motionslobere og cyklister.

Skovbakken

En af de andre tradtionsrige klubber i byen er den Klub Skovbakken grundlagt i 1927. Klubben tilbyder disse år, tolv sport for folk i den nordlige ende af byen, og bruger blandt andet Vejlby Risskov idrætscenter.

Flying Superkids

Den verdenskendte unge elitegymnaster Flying Superkids kommer fra Aarhus. Alle bornene bor i eller i nærheden af Aarhus, og de er valgt blandt almindelige gymnaster i non-profit gamle, Foreningen Gymnastikgården. Træningen foregår på Gymnastikgården i Aarhus V, som oprindeligt var en bondegård, men i dag er moderniseret og tilbyder mange faciliteter for de omkring 450 medlemmer.

Hestesport

Lidt syd for Århus blev i 1989 etableret af Det Nationale Hestesportscenter, som den gamle herregård Vilhelmsborg. Siden har der været afholdt en række møder inden for show-springning og dressur. I 2005 flyttede Jydsk Pony Væddelobsforening til Vilhelmsborg, og holder konkurrencer på samme sted.

Tæt på Ceres Park & Arena, Jydsk Væddelobsbane fra 1924, der havde sin storhedstid i den krig, hvor det blev nævnt som nordeuropas fineste, og tilskuertal på op til 6.000 var ikke usædvanligt.

Vandsport

Ved Brabrand, Så er Brabrand Dette, som fastlægger rammerne for de fælles faciliteter for alle roklubber i Århus. Der blev i 2005 afholdt de danske mesterskaber i roning, og i 2007 blev afholdt i gang i kort kursus for kano og kajak.

Med sin beliggenhed ved Kattegat er det indlysende, at der dyrkes sejlads og roning i og omkring Aarhus. Aarhus sailing club, som blev grundlagt i 1879, er beliggende i marinaen, som er vokset sejlads på mange niveauer. Også klubber i Galway og Kalovig anses normalt for at sejle i Aarhus. Der er 5 roklubber og 12 kajak klubber i Aarhus.

Andre idrætsgrene

Aarhus Cyklebane blev etableret i 1922 og havde sin storhedstid i perioden efter krigen, og det var ikke usædvanligt med 10.000 tilskuere. I den seneste tid har der inden for dans har været mange store begivenheder, og mange kendte dansere er forankret i byens klubber.

                                     

8.5. Kultur og seværdigheder. Medier. (Media)

Aarhus er hjemsted for to store aviser. Den største er den landsdækkende danske avis Jyllands-Posten, hvis hovedsæde er placeret i Viby, mens Århus Stiftstidende er en regionalavis, der fokuserer sin dækning til Aarhus og omegn.

På radio-og tv-inden for hver af de to store landsdækkende stationer lokale afdelinger. DR Ostjylland producerer medier til P4, og et afsnit om stationens hjemmeside. Hertil kommer en mindre produktion af tv-programmer. TV 2 / Ostjylland, der producerer lokal tv til den østlige del af Region Midtjylland nogenlunde svarer til det tidligere Århus Amt og Horsens-området. Producerer også DK4 del shows i Aarhus. Hertil kommer, at en række mindre lokale stationer.

Desuden kan det nævnes, at Danmark Journalisthojskole er beliggende i den nordlige del af Aarhus.

                                     

8.6. Kultur og seværdigheder. Aarhus som kulturhovedstad 2017. (Aarhus as the capital of culture 2017)

I 2017 arbejdet Aarhus sammen med Region midtjyllands 18 andre kommuner, samt Pafos, Cypern, hvor de Europæiske Kulturhovedstæder

Aarhus 2017 var alle om inddragelse og var resultatet af en proces, der involverede mere end 10.000 mennesker fra hele regionen. I år fortsatte Aarhus 2017 at skabe initiativer, hvor borgerne kunne deltage og skabe.

Mere end noget andet, har handlet Aarhus 2017 om det at genoverveje: Under temaet lad os Gentænke var den Region Midtjylland omdannet til et kulturelt laboratorium, hvor alternative løsninger kunne spire og vokse.

Ved udgangen blev udgivet i en publikation af begivenheden virkninger.

Særlige begivenheder

 • Udstillingen Fremtiden i Mindeparken, hvor et større område blev malet med lyserød og hvid vand-baseret maling, som er en del af arbejdet, Haven af ARoS. Arbejdet blev hurtigt kontroversielle og udsat for en del kritik af borgerne.
 • Etablering af 4.000 fliser rundt i byen med teksten Aarhus 2017, som stadig er der.
                                     

9. Erhverv. (Profession)

De kommunalt ejede Aarhus Havn med en last i 2006 til over 12 mio. tons, der er en af byens store virksomheder. Havnen er nu blandt de 100 største containerhavn i verden og en af de største i Skandinavien. Den tidligere Aarhus Olifabrik har i mange år været et stort industrikvarter. I dag er virksomheden en del af AarhusKarlshamn, men der produceres stadig vegetabilske olier på havnen, til bl.en. chokolade - og kosmetik-industrien.

I 2011 flytter vindmollefabrikanten Vestas sit hovedkvarter til Skejby i det nordlige Aarhus.

I 2003, butikskæden JYSK sit hovedkvarter til en forstad til Århus i den vestlige del af Aarhus.

Arla Foods har sit hovedkvarter i Viby vest for Aarhus. I 2008 har selskabet påbegyndt byggeriet af et nyt domicil på 15.000 kvadratmeter på fem etager, hvor der skal være plads til omkring 600 ansatte.

Dansk Supermarked har sine rødder i Aarhus, og hovedkontoret ligger i Appleton. Selskabet, der dengang hed Jysk Supermarked, som åbnede i 1960erne, Danmarks første Fotex i centrum af Aarhus. Danmarks første købmand blev også åbnet i Aarhus, nemlig i Tilst i 1970.

Terma i Lystrup satellitby til Aarhus producerer r produkter bl.en. rumfart og satellit-teknologi, og den civile og militære radarsystemer.

                                     

9.1. Erhverv. Detailsalg. (Retail sales)

Aarhus har masser af muligheder for indkob. En undersøgelse viste, at den handel, der blev styrket i perioden fra 1998 til 2007. Byen har en konstant skiftende butiksmijo, hvor især latinerkvarteret i indre by tiltrækker de skæve og anderledes butikker. Danmarks ældste herretojsforretning, Hårdere, der blev grundlagt i 1895, er Sondergade.

Byen har to store varehuse i indre by

 • Magasin 25.000 m 2.
 • Salling stormagasin 20.000 kvm.

De seks største indkøbscentre i Aarhus:

 • Bruuns Galleri 100 butikker.
 • City West 70 butikker.
 • Veri Centret 30 butikker.
 • Bazar Vest 110 butikker.
 • Storcenter Nord 65 butikker.
 • Viby Centret 43 butikker.

Andre store butikker kun de største er nævnt

 • Inco 7.000 m 2.
 • Mega Syd på 30.000 kvm, med 15 store butikker.
 • Ikea Skejby 35.000 m 2.
 • Costco lager Tilstødende 28.000 m 2.
 • Clemensborg på 10.000 kvm med Danmark næststorste H& -, M – Monki – Sinnerup.
                                     

10. Uddannelse. (Education)

Aarhus er karakteriseret som et pædagogisk center af de mange videregående uddannelser. I 2006 og 2007, fol.en. Handelshojskolen i Århus, Handels-og Ingeniorskolen i Herning, danmark, og danmarks Pædagogiske Universitet fusionerede med Aarhus Universitet, som er de fleste af de mere end 130 højere uddannelse i Aarhus, danmark. Universitetet har ca. 39.000 studerende og 11.500 medarbejdere. Universitetet var en uafhængig institution, der indtil 1970, hvor det blev en statslig læreanstalt. Universitetet er beliggende i kupereret terræn, og med ensartet gulstensbygninger form, det er en smuk campus. Statsbiblioteket er en del af universitetet, og bibliotekets høje bogtårn er en af de kendte bygninger. Danmark Journalisthojskole, arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige danske Kunstakademi, samt en række andre højere læreanstalter tilbyder også lange videregående uddannelser.

Af andre store uddannelsesinstitutioner omfatter Aarhus Kobmandsskole og Aarhus Tech med både ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelse og erhvervsuddannelse. Desuden, der er i byen, blandt andet mulighed for at uddanne dig til sygeplejerske, ergoterapeut, lærer, pædagog mm. via University College, samt en diakon professionelle pædagog på diakonhojskolen, der er også seks skoler i og omkring Aarhus. Desuden blev den alternative uddannelse, kaospiloterne, der er skabt i og stadig har en bolig i Aarhus. Du kan også uddanne sig som skuespiller på skuespillerskolen ved Aarhus Teater som en af de tre statsstottede skuespilleruddannelser i Danmark, de to andre er hhv. København og Odense. Derudover kan du, som det eneste sted i Danmark til at blive uddannet som dramatiker på Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater.

Der er ca 60.000 studerende på videregående uddannelser i Aarhus, danmark.

 • The Royal Academy of music 421 i 2012.
 • Arkitektskolen Aarhus 945. (Aarhus School Of Architecture 945)
 • Det Kongelige Danske Kunstakademi, 50.
 • Business Academy Aarhus 7.600.
 • Aarhus Universitet 39.000. (The University Of Aarhus 39 000 Travel)
 • Aarhus Katedralskole.
 • I de danske Medier, og Journalisthojskole 1.207 i 2012.
 • Kaospiloterne 108 i 2012.
 • VIA University College 9.000.
 • Aarhus Maskinmesterskole 1.000. (Aarhus School Of Marine 1.000)
                                     

11. Eksterne links. (External links)

 • Wikipedia-Leksikon. (Wikipedia-Enzyklopädie)
 • Aarhus på Den Digitale Porten fra dansk Center for byhistorie.
 • Nicolai Jonge: Danmarksbeskrivelse, 1777.
 • Lokale Historie – Århus Kommunes Biblioteker.
 • Det gamle Aarhus. Byens Historie Lundskov.dk.
 • Litteratursiden.dk – Århus set med læse-briller.
 • Kristian Buhl Thomsen og A. Klok Due: Århus Godsbanegård.
 • Aarhus Stadsarkiv. (Aarhus City Archive)
 • VisitAarhus.
 • Video via Aarhus.
 • Aarhus Kommune. (Aarhus Municipality)
 • Billeder fra Århus / Aarhus Fotos.
 • AarhusWiki.
 • Sculpture by the Sea Aarhus.
                                     

12. Yderligere læsning. (Further reading)

 • Århus bys Historie-fra vikingetid til nutid, 1984, ISBN 87-7483-136-4.
 • Kulturlivet i Aarhus, danmark, Fra bjerget til byen, 1, 2005, ISBN 87-7934-185-3.
 • Århus i verden-Fra bjerget til byen 2, 2006, ISBN 87-7934-015-6.
 • Femten cykling omkring Århus, 1982.
 • Aarhus fortalt af Peter Laugesen og Poul Ib Henriksen, 2007, ISBN 978-87-7692-025-8.

LA-ikon

                                     
 • AARhus er et hojhusbyggeri under opforelse i bydelen Aarhus O. Bygningen kommer til at fremstå med to tårne. Osttårnet bliver på 20 etager og 65 m og
 • kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Aarhus Fremad er en idrætsklub i den nordlige del af Aarhus i området omkring Risvangen. Klubben startede
 • Aarhus Hovedbanegård forkortet Aarhus H er den storste og primære jernbanestation i Aarhus Den er den ene af Danmarks to hovedbanegårde. Banegården
 • Aarhus Universitet fork.: AU, eng.: Aarhus University er Danmarks næststorste universitet målt på studenterbestand og det næstældste tredjeældste
 • Aarhus der er beliggende inden for de tre alléer, Norre Allé, Vester Allé og Sonder Allé men tæller i dag også det sydlige område omkring Aarhus Hovedbanegård
 • Vejlby Skovbakken Aarhus eller VSK Aarhus er en dansk fodboldklub, hjemmehorende i Aarhus - bydelen Vejlby. Klubben blev stiftet den 1. juli 2016 som en
 • Aarhus Idrætsforening af 1900 i daglig tale kaldet Aarhus 1900 eller 1900 er en af landets storste idrætsforeninger med mere end 4.000 medlemmer fordelt
 • Aarhus Teater er Danmarks storste landsdelsscene med fem scener under samme tag. Det er opfort i slutningen af 1890 erne på initiativ af en kreds af teaterinteresserede
 • Aarhus Katedralskole er et gymnasium i Aarhus tidligere kaldet Aarhus Latinskole. Det nojagtige tidspunkt for oprettelsen af katedralskolen kendes ikke
 • Aarhus O er et byområde under udvikling i Aarhus C, der bygges på den tidligere containerhavn i den nordlige del af havnen. Tidligere har området været
 • SK Aarhus var en aarhusiansk håndboldklub, der spillede i Damehåndboldligaen til klubben lukkede i 2017. I sæsonen 2012 13 rykkede klubben ned fra Damehåndboldligaen
 • AARHUS TECH indtil 2011 Aarhus tekniske Skole er en teknisk skole i Aarhus Skolen blev grundlagt som Prins Frederik Ferdinands Tegne - og Sondagsskole
                                     
 • Aarhus Kommune eller Århus Kommune er en kommune i Ostjylland, som omfatter Aarhus by og en række storre og mindre omkringliggende satellitbyer. Aarhus
 • Aarhus Football Club eller Aarhus Fodbold Club AFC er en tidligere fodboldklub i Aarhus der blev stiftet 23. august 1929 i et forsog på at skabe en
 • Ishockey Klubben Aarhus eller IK Aarhus er en ishockeyklub i Aarhus med hjemmebane i Aarhus Skojtehal. Klubben blev dannet på resterne af Århus Ishockey
 • Aarhus United er en aarhusiansk håndboldklub, pr. 2019 spiller i Damehåndboldligaen. Klubben blev stiftet i foråret 2017 efter at den daværende ligaklub
 • Arkitektskolen Aarhus er beliggende ved Norreport i Aarhus Skolen er sammen med Kunstakademiets Arkitektskole i Kobenhavn ene om at uddanne arkitekter
 • Musikhuset Aarhus er Nordens storste musikhus. Musikhuset har seks sale, ni scener og 35.000 m². Hvert år afholdes ca. 1500 arrangementer indenfor koncerter
 • Aarhus V, eller Aarhus Vest, er en bydel i det vestlige Aarhus bestående af Hasle med blandt andet folgende kvarterer og områder - Bispehaven, Herredsvang
 • Aarhus Symfoniorkester er et dansk symfoniorkester med hjemsted i Aarhus Det er et af Danmarks fem landsdelsorkestre. Fra ca. 1600 frem til 1850 erne
 • Aarhus Toldkammer eller Toldboden ligger i Aarhus på adressen Hack Kampmanns Plads 1, 8000 Aarhus C. og blev opfort for staten fra 1895 til 1897. Den
                                     
 • Aarhus Airport, IATA: AAR, ICAO: EKAH er en lufthavn beliggende 35 km nordost for Aarhus Aarhus Airport havde 500.490 rejsende i 2019, hvilket gor den
 • Aarhus Amtstidende var en dansk avis, der blev udgivet i Aarhus Avisen blev grundlagt 1. oktober 1866 af politikeren Lars Bjornbak Bjornbakske Venstre
 • påstande, som fremfores i artiklen. Aarhus Gymnastikforening af 1880 i daglig tale: AGF er en idrætsforening i Aarhus der blev stiftet på foranledning
 • Cykle Klubben Aarhus er en cykelklub i Aarhus der blev grundlagt i 2005 ved en fusion mellem klubberne Aarhus Cykle Klub og Cycling Aarhus Cykelklubben
 • indtil ca. 1300: Aby betyder byen ved åen dvs. ved Aarhus Å, er et bymæssigt område i Aarhus ca. 4 km vest for Århus Domkirke. Det ligger på den nordlige
 • Aarhus Zoologiske Have, eller blot Aarhus Zoo, var en zoologisk have i Aarhus beliggende i Havreballe Skov mellem Jyllands Allé, Stadion Allé og Skovbrynet
 • Aarhus Syd Motorvejen er en motorvej i Jylland fra Horning Viby J. Motorvejen var indtil 1994 en del af europavej E45, men er nu en sekundærrute med
 • Kunsthal Aarhus oprindeligt Århus Kunstbygning er et udstillingssted for samtidskunst i Aarhus som præsenterer udstillinger af danske og internationale
 • Idrætsforeningen Arbejder Sport Aarhus - i daglig tale ASA - er stiftet i 1933 og består af en fodboldafdeling og en håndboldafdeling. ASA Fodbold holder

Users also searched:

aarhus kommune, aarhus postnr, aarhus seværdigheder, aarhus stiftstidende, aarhus universitet, aarhus university, kommende begivenhed i aarhus, aarhus, Aarhus, aarhus indbyggertal, aarhus stiftstidende, aarhus kommune, aarhus sevrdigheder, kommende begivenhed i aarhus, aarhus postnr, aarhus universitet, postnr, universitet, indbyggertal, stiftstidende, kommune, sevrdigheder, kommende, begivenhed, university, aarhus university, uddannelse efter by. aarhus,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Aarhus kommune.

Ledige lejeboliger i Aarhus Heimstaden. Aarhus Festival. For 10 days every year, Aarhus Festival collaborates with a number of external organisers to create a festive atmosphere in the city. Aarhus university. Aarhus Festuge: Frontpage. A.com aarhus overnatninger.

Aarhus indbyggertal.

Aarhus Universitet. Aarhus Maskinmesterskole er landets storste maskinmesterskole. Læs til maskinmester, automations, produktions og autoteknolog. AAMS.


Aarhus seværdigheder.

Bruuns Galleri Storcentrets officielle hjemmeside i Aarhus C. I Aarhus finder du et utal af skonne lejeboliger. Hos Heimstaden tilbyder vi både lejligheder og rækkehuse, der matcher dine behov.

Aarhus postnr.

Aarhus Letbane Ostjyllands S togsnet Aarhus Letbane. Få ny inspiration på aftenskole i Aarhus. Vi tilbyder en lang række kurser, foredrag og rejser – og der er med garanti også noget for dig. Bybusser i Aarhus Koreplaner Midttrafik. Aarhus er Danmarks næststorste by og en af landets ældste. Under navnet Aros, som betyder å munding, optræder den i skriftlige kilder i 900 tallet,.


FOF Aarhus En aftenskole med spændende undervisning og.

Aarhus klinik. Tæt på Aarhus Universitetshospital finder du Sahvas afdeling i Aarhus. I trygge og rolige omgivelser moder du et fagligt stærkt team,. Aarhus Maskinmesterskole Bliv maskinmester Maskinmesterskolen. I Aarhus, Jyllands hovedstad og Danmarks anden storste by, er roserne de seneste år væltet ned over byen. Topplacering som must visit destination hos Vogue,. Musikhuset Aarhus Kob billetter til 1500 oplevelser for alle. Aarhus H. Adresse. Banegårdspladsen 1D 8000 Aarhus C. Togbus. Ved ændringer, hvor der indsættes togbus, holder bussen ved. Velkommen til Aarhus Airport. Aarhus Golf Club. Restaurant Unico. Frisk luft og fællesskab. Bliv medlem af Aarhus Golf Club og få en unik oplevelse i fantastiske omgivelser.


AK Nygart i Aarhus Kontaktoplysninger til klinikken.

I Aarhus bor vi ovenpå vores grundvand. Brug af sprojtegift i haven risikerer at forurene det. Derfor er det vigtigt, at vi sammen gor en indsats for at. Mal Keramik i Aarhus Creative Space Alle kan være med. Aarhus er bl.a. kendt for ARoS Kunstmuseum, det charmerende Latinerkvarter og Den Gamle By. Scandic Aarhus City og Scandic The Mayor ligger i hjertet af byen,. Rådgivning hos Modrehjælpen i Aarhus. Modrehjælpens rådgivning i Aarhus yder gratis og anonym rådgivning til gravide, modre og fædre, så de er bedre rustet til at træffe beslutninger. Stationsinfo Aarhus H Arriva. Ryho coolest hotels top 10.

Aarhus Familieretshuset.

Bornekulturhuset i Aarhus er udviklings og kompetencecenter for bornekultur. Udforskning, oplevelse og undren med hænder, hoved og hjerte. ARoS: Oplev kunst i verdensklasse og fantastisk udsigt over Aarhus. Erhvervsakademi Aarhus, EAAA, udvikler og gennemforer praksisnære videregående uddannelser, efteruddannelser og kurser, der kombinerer teori og praksis. Aarhus bandagist klinik Sahva hjælper til et liv i bevægelse. Hvad er Friluftsliv Aarhus? uft er en bookingsportal, hvor du kan booke grej fra UNO Friluftscenter samt bålpladser sheltere,. Naturhistorisk Museum Aarhus. Vælg mellem 300 forskellige stykker keramik og 80 farver. Du maler. Vi brænder.

Aarhus Street Food: Byens Bedste Street Food.

Beierholm er din lokale statsautoriseret revisor i Aarhus. Kontakt os i dag og lad os se hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed. Aarhus Teater. Se koreplaner for bybusser i Aarhus inkl. natbusser. For hver linje kan du se stoppesteder, rutekort og trafikinfo. Du kan kommentere koreplanen. Aleris Hamlet Aarhus Aleris Hamlet. Forretningsområder på Aarhus Havn. Vi er landets storste containerhavn med en markedsandel på ca. 65 pct. og den storste, offentlige bulkhavn med en.


Bornekulturhuset i Aarhus.

En helt ny bydel skyder op på havnefronten i disse år – Aarhus O. En levende og moderne bydel, som allerede i dag er rammen om mange menneskers hverdag og. Aarhus Kommune. Her på siden finder du information og inspiration til oplevelser i Aarhus lige fra seværdigheder, museer, overnatning, begivenheder, aktiviteter,. Aarhus – Mads Norgaard Copenhagen Mads Norgaard. Folg med i arbejdet for at omstille Danmarks 2. storste by til en gron og fossilfri fremtid. HÆKKEKLIPNING Århus Hjælp til hækkeklipning?. På Aarhus Kommunes hjemmeside finder du information, service og selvbetjeningsydelser fra Aarhus Kommune. Du kan også folge med i det politiske arbejde i.

Retten i Aarhus Danmarks Domstole.

Villagrunde. Drommer du om den helt rigtige byggegrund nær by, natur og vand? Storparceller. Her kan du som entreprenor se ledige storparcelgrunde i Aarhus. Aarhus Universitetshospital. Retten i Aarhus tager sig af alle typer fogedsager, skiftesager, familieretssager, straffesager og civile sager fra borgere inden for retskredsen. Nyheder, restauranter og events i Aarhus. Vores butik i Aarhus er Mads Norgaard Copenhagens forste egen butik uden for Kobenhavn. Butikken, som åbnede i august 2018, er en multibrand butik – dvs. Den Gamle By Den Gamle By. Der udfores i disse uger en række vedligeholdelsesopgaver på alle strækninger. Arbejdet kan kortvarigt medfore natlige stojgener for de nærmeste naboer.


Grundsalg Aarhus.

Mere end noget andet, handlede Aarhus 2017 om det at gentænke: Under temaet Lets Rethink blev Region Midtjylland omdannet til et kulturelt laboratorium, hvor. Invita Århus Butikker. På klinikken i Aarhus udforer vi skonhedsbehandlinger, forundersogelser og plastikkirurgiske operationer. Kontakt os i dag på telefon 70275757. Erhvervsakademi Aarhus EAAA Vi kombinerer teori og praksis. Ledige stillinger. Du kan sende din ansogning ved at trykke på knappen Ansog under selve stillingsopslaget. Stillingskategorier. Aarhus Danmark. Tivoli Friheden. I hjertet af Aarhus. icon. Forlystelser. icon. Billetter & Priser. icon. Åbningstider. Velkommen til tivoli friheden i hjertet af Aarhus. Ase Aarhus – Lokalkontor Aarhus →. Invita Århus. Hos Invita i Århus finder du alt i kokken, bad og garderobe til dit hjem. Vi er kendte for at designe personlige losninger og.


Aarhus Kommunes Biblioteker.

OBS: Betalingszonen er udvidet med en gul zone som dækker store dele af den ydre del af Aarhus midtby. I den gule zone der nu 2 timers gratis parkering ved. Arkitektskolen Aarhus: Forside. Aarhus bed and breakfast glæder sig til at byde dem velkommen.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →