Back

★ Fuglebjerg, by - kategorier efter land og by ..Fuglebjerg (by)
                                     

★ Fuglebjerg (by)

For alternative betydninger, se Fuglebjerg. Se også artikler, som begynder med Fuglebjerg

Fuglebjerg ligger på den vestligste del af sydsjælland og er en by med 2.213 indbyggere, beliggende i Fuglebjerg Sogn mellem Næstved, Slagelse. Byen er beliggende i Næstved Kommune og tilhorer Region Sjælland.

Regionen er også kendt som herregårdenes land. I kommunen er: Forslevgaard 1374, Fuglebjerggaard ca. 1390, Kastrupgård, Gunderslevholm 1333 og Fyrendal ca. 1370. Området har altid været domineret af landbrug, og som, selv i dag, er områdets vigtigste erhverv. Byen var indtil den 1. Januar 2007 kapital i Fuglebjerg Kommune.

                                     

1. Navn. (Name)

Fuglebjergs navn har gennem tiderne været omtrent lige så mange ændringer, som byen har ændret sig dens ejere. I tidligere tider ejet beboerne ikke selv den jord, de beboede, men både Fuglebjerg og de omkringliggende byer var i besiddelse af de lensmænd, som var dem, der følger af kronen, ofte uden beregning – og ofte på de besynderligste vilkår.

I 1321-23 og 1370 nævnes byen under navnet Withfuglæbyergh, 1449 Fullæberg, i 1527 Vithfuglæbyerg Vedtfugleberge og i 1613 Fuglebierg. Forleddet i Vithfuglæbyerg fra 1527 kunne betyde, skov-og er beslægtet med ord som at og vidjer, mens "viddjefugl tysk:" Wiedehopf ", på dansk: "Veidihoppa" betyder, hærfugl. Navnet refererer muligvis til hærfugle bygget reder i træer, der stod på bakken, hvor byen blev bygget. En anden fortolkning er, at Fuglebierg fra 1613 betyder "Bakken med Skovfugle". Stednavneforskeren Bent Jørgensen nævne withfughl = skovfugl, men identificerer sig med som forholdsordet af. Af bakken med fugle.

Regionen er også kendt som herregårdenes land. I kommunen er: Forslevgård 1374, Fuglebjerggård ca. 1390, Gunderslevholm 1333 og Fyrendal ca. 1370.

Da landsbyerne ligger tæt, derfor der mange kirker i kommunen, 10 i alt. I Arlose har også været en kirke, men det blev ved et kongeligt dekret, der er afskaffet i 1562 under Frederik 2.

                                     

2. Historie. (History)

Den tidligste omtale af Fuglebjerg stammer fra 1370.

Befolkningen. (Population)

Fuglebjergs trivsel er bevidnet ved indbyggertallets udvikling:

bemærk: – angiver, at der mangler oplysninger

                                     

2.1. Historie. Landbrug. (Agriculture)

Landbruget har gennem tiderne været det dominerende erhverv i anden halvdel af 1700-tallet boede ca. 80 % af befolkningen i landet. Bortset fra den jord, som tilhorte den krone, præstegårde, og det lille antal af selvejergårde, det samlede antal af alle landbrugsarealer i henhold til landets ca. 780 protektor. Meget store godser til at være etableret som grevskaber eller baronier med mellem 2500 og 1000 tdr. htk. De blev betragtet som separate amter og havde en privat juridiktion Holsteinborg. Hovedgårdene blev drevet ved hjælp af det arbejde, den ejendom fæstere var forpligtet til at give. Bondergodset som groft skønnes udgjorde ¾ af den samlede tilliggende bestod af en række gårde og huse, der udlejes til fæstebonder, arbejdere og håndværkere. Fæsterne dyrkede primært deres eget land, og erlagde derfor fæsteafgift til udlejer, dels i form af penge og naturalier, dels ved hoveriarbejde på hovedgården spanddage / gangdage. Landsbyjorden blev dyrket i fællesskab, hvor hver gård havde mange poster i bymarken.                                     

2.2. Historie. Stavnsbåndet 1733 – 1788. (The abolition of adscription 1733 – 1788)

Stavnsbåndet blev indført under lavkonjukturen til at holde gårde besat, og for at få de nødvendige landsoldater. Loven bod, at ingen bonde i alderen 14-36 år var nødt til at forlade det gods, hvor han var født, vornedskabet -.anvendes kun på Sjælland og Fyn i 1764 udvidet til også at gælde i alderen 4-40 år blev afskaffet igen i 1788, til helt at forsvinde i 1800-tallet, så var herren, aldrig så hårdt, kunne bonden nu ikke ty til den eneste mulighed, han hidtil havde haft til at rejse til et andet sted. Da det blev ophævet i 1788 af kronprins Frederik, senere kong Frederik den Sjette, var bonderne ikke længere i herremandens vold, og voksne mænd og drenge kan nu, som andre mennesker igen bosætte sig hvor i landet, han ville, men bonderne kan stadig give krigsførelse.

                                     

2.3. Historie. Udskiftning. (Replacement)

De første forordninger vedrørende udskiftning kom i 1760erne. Emnet her var udskiftning af overdrev og bymarker landsbyerne i mellem og jordejerne selv, men der var endnu ikke en ophævelse af dyrkningsfællesskabet. Forst i 1788, var det bestemt, at landet skulle erstattes. Hidtil havde bonderne vokset smalle stykker jord på op til 30-40 forskellige steder rundt om i bymarken, ofte så smalle, så det var umuligt at vende med hest og plov, uden at komme ind på naboen, mens. DE skal nu måle, og hver gård have sin jord samlet på ét stykke. Dette var en stor opgave, mens det er selvfølgelig skyldes en stor cavalier, at gøre alle tilfredse. Men det endelig lykkedes gennem årene 1790-1805, da alle indset, at det var en fordel at være i stand til at bestemme, hvornår man ville ploje, så eller hoste på sin jord. Der henviser til, at du skal samle for at bestemme, hvornår arbejdet skulle sættes i gang, som det skal være, på samme tid på alle de samle parceller. Ved udskiftningen blev jorden samlet i den stjerne-formede stykker ud af de gårde, som de bør tilhore. Nu har forårsaget problemer med det mærke, der var længst væk fra landsbyen, for nu, nogle ville have en lang vej til deres plot, og de var nødt til at bevæge sig ind på andres områder. De mest fremsynede af landboreformens mænd også vild med dette problem, med nogle gårde kunne være flyttet ud af byen. Dette vakte stor modstand, men samtidig give mere trygt i landsbyen. Helt derude på udmarken blev det anset, at der boede trolde, rovers, og spogelser, og du kan ikke være så let at forsvare sig mod fjenden, hvis han kom til landet. Enden på det blev, at det tvang de bonder med de mest faldefærdige gårde til mere eller mindre frivilligt til at flytte ud, ellers accept af lodtrækningen.

                                     

2.4. Historie. Vejbyen

Efter næringsfrihedens jeg udviklet Fuglebjerg til en betjeningsmidtpunkt for de omkringliggende områder, dels lettes ved placering i en vigtig vejskæringspunkt: Omkring 1855, byen blev beskrevet som følger: "the City of Fuglebjerg ved landeveien fra Nestved, hvor denne andel til Slagelse og Skjelskor, med Kirken af almindelig Bygning, Skole, Kro, mens der i begyndelsen af 1870-erne, der er beskrevet som følger: "the City of Fuglebjerg ved landeveien fra Nestved, hvor denne andel til Slagelse og Sorø, med Kirke, Skole, Kro, Apothek, Postexpedition, 2 Kjobmandshandler, 2 Farverier, Bageri, Olbryggeri og forstået Haandværksdrift". Omkring århundredeskiftet skildredes byen således: "I Sognet i den store By Fuglebjærg., ved siden af Vejen, hvor denne deler sig, med Kirke, Skole, pogeskole, senere i en Koloni opf. 1883, 2 festsale blev opfører 1889, Apotek, 2 Læger, en Filial af sparekassen i Grevsk. For Holsteinborg og omegn, et postkontor, som var rig, Telefonstation, Markedspladsen 2 Markeder, 1 i April og 1 i Okt., Kro, Bageri, Bryggeri, Vognfabrik, Farvning, flere handlende og Haandværkere, osv. Fuglebjærg er valgsted for Sorø Amt 5. Folketingskreds. På en klar Plads, et Monument - en marmorbuste på side panel af Fr. VII, rejst 1868. Hertil kommer, at Ellebæks Gårde og Fuglebjærglund Huse med Molle." Fuglebjerg forblev en vejby, og slutningen af anlagte jernbaner kunne ikke oprette stationsbyer, der kunne gore Fuglebjerg rangen stridig.

I 1930erne, var det næringssammensætning følgende: 96 levede af landbrug, 261, industri og håndværk, 106 af handel, 71 af transport, 46 af de tjenester, 74, husgerning, 98 var ude af erhverv, mens 8 ikke opgive indtægtskilde.                                     

2.5. Historie. Befolkningen. (Population)

Fuglebjergs trivsel er bevidnet ved indbyggertallets udvikling:

bemærk: – angiver, at der mangler oplysninger

                                     

3. Fuglebjergs burn-outs

I 2008, byen blev uofficielt kaldet "Røg City", som det lagde gader til en burn-out af samme navn. Navnet blev givet af de lokale unge, som hævdede, at byen pga. mange dækafbrændinger var dækket af rog.

                                     

4. Litteratur. (Literature)

 • Axel Steensberg: nielsen kom bonder, Wormanium, Appleton 1983, ISBN 87-85160-84-9.
 • Henrik Pedersen: De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af den Forberedende Christian V. s R i 1688. Udgivet efter hans Død paa Bekostning af Carlsbergfondet, København MCMXXVIII, Reprotryk for Landbohistorisk Selskab, new york 1975, ISBN 87-7526-056-5.
 • J. P. Trap: Danmark, 1-5 udgave.
 • Danmarks Statistik: Statistisk tabelværk 5 rk, litra A nr 20: Folketællingen i Kongeriget Danmark den 5. November 1930 I New York 1935.
 • Karl-Erik Frandsen: Vang og tægt. Studier over dyrkningssystemer og agrarstrukturer i danmarks landsbyer 1682-83 Forlig, 1983, ISBN 87-87293-25-0.
                                     
 • Fuglebjerg har flere betydninger: Fuglebjerg by en bebyggelse og et ejerlav i Fuglebjerg Sogn, Næstved Kommune Fuglebjerg Gammel Rye Sogn en bebyggelse
 • Dalmose er en lille by på Sydvestsjælland med 988 indbyggere 2020 Dalmose er beliggende i Gimlinge Sogn ni kilometer vest for Fuglebjerg 11 kilometer nordost
 • Sogn otte kilometer sydost for Slagelse og 10 kilometer nordvest for Fuglebjerg Byen ligger i Slagelse Kommune i Region Sjælland. Sorbymagle Kirke ligger
 • Vallensved Sogn otte kilometer nordvest for Næstved og ni kilometer sydost for Fuglebjerg Landsbyen tilhorer Næstved Kommune og er beliggende i Region Sjælland
 • ligger i Næstved. Næstved Kommune er opstået ved sammenlægning af flg.: Fuglebjerg Kommune for i Vestsjællands Amt Fladså Kommune Holmegaard Kommune Næstved
 • sognene Forslev Sogn, Fyrendal Sogn og Hårslev Sogn fem kilometer syd for Fuglebjerg og 21 kilometer vest for Næstved og 15 kilometer ost for Skælskor og 23
 • begynder med Hyllinge Hyllinge er en by på Sydsjælland med 468 indbyggere 2020 beliggende 8 km sydost for Fuglebjerg og 14 km vest for Næstved. Byen ligger
 • 2007 blev den indlemmet i Næstved Kommune sammen med Fladså Kommune, Fuglebjerg Kommune og Holmegård Kommune. I 1962 blev Glumso Kommune dannet ved frivillig
 • Holsteinborg Kommunes tredje sognekommune, Kvislemark - Fyrendal, kom til Fuglebjerg Kommune. Skælskor Kommune bestod af folgende sogne, alle fra Vester Flakkebjerg
 • Sjælland. Næstved har 63.194 indbyggere inkl. satellitbyerne Fensmark, Fuglebjerg Gelsted, Glumso, Herlufmagle, Holme - Olstrup, Mogenstrup og Ronnebæk.


                                     
 • afdeling åbner 2019: Odense afdeling åbner 2020: Den lille Bikube bliver til Fuglebjerg afdeling Den overste myndighed er repræsentantskabet, som vælges for fire
 • jernbaneforbindelse med station. Som eksempler på vejbyer kan nævnes Fuglebjerg og Osted på Sjælland, Haarby på Fyn, Tranebjerg og Nordby på Samso, samt
 • af flere omgange - De sidste afdelinger flyttede i 1999 Udvidelse af Fuglebjerg Kirke 1888 De Gamles Bys Kirke, Kobenhavn indviet 1892 Videnskabernes
 • distriksblade Boligen Nordvestsjælland By & Land Midtuge ERHVERV Nordsjælland ErhvervsAvisen Sjælland Fuglebjerg - Posten Ugenyt Glumso Ugeblad Haslev - Faxe
 • bebyggelse Finderup By bebyggelse, ejerlav Flaskehuse bebyggelse Hedegårde bebyggelse Herslev bebyggelse Herslev By bebyggelse, ejerlav Herslevmark
 • Buerup By bebyggelse, ejerlav Frendved bebyggelse Halleby By bebyggelse, ejerlav Halleby Hale bebyggelse Halleby Ore bebyggelse Halleby Ore By bebyggelse
 • Bjornstrup bebyggelse Bjornstrup By bebyggelse, ejerlav Hellesklint bebyggelse Kongstrup bebyggelse Kongstrup By bebyggelse, ejerlav Krogebæk bebyggelse
 • Forsinge By bebyggelse, ejerlav Frankerup bebyggelse Frankerup By bebyggelse, ejerlav Katholm bebyggelse Kelleklinte bebyggelse Kelleklinte By bebyggelse
 • ejerlav Ellede bebyggelse Ellede By bebyggelse, ejerlav Gammel Raklev bebyggelse Gåsetofte bebyggelse Gåsetofte By bebyggelse, ejerlav Hestehave
 • Helsinge Sogn findes flg. autoriserede stednavne: Dalby bebyggelse Dalby By bebyggelse, ejerlav Dalby Hals bebyggelse Dalby Strand bebyggelse Engvang
                                     
 • Herrestrup By bebyggelse, ejerlav Knapsholm bebyggelse Magleeng bebyggelse Præsteskov bebyggelse Skellebjerg bebyggelse Skellebjerg By bebyggelse
 • Elverdamså bæk Jerndal Molle by Kirke Hvalso by Krathuse spredt bebyggelse Lerbjerg spredt bebyggelse Norre Hvalso by Skov Hastrup Overdrev spredt
 • Flinterup bebyggelse Flinterup By bebyggelse, ejerlav Flinterupgård landbrugsejendom Store Fuglede bebyggelse St. Fuglede By bebyggelse, ejerlav Tystrup
 • Blæsinge By bebyggelse, ejerlav Havrebjerg bebyggelse Havrebjerg By bebyggelse, ejerlav Kagsmark bebyggelse Krænkerup bebyggelse Krænkerup By bebyggelse
 • bebyggelse Kærby bebyggelse Kærby By bebyggelse, ejerlav Rabenshuse bebyggelse Rorby bebyggelse Rorby By bebyggelse, ejerlav Soen bebyggelse
 • bebyggelse Gierslev By bebyggelse, ejerlav Kagsmark bebyggelse Keldsomade bebyggelse Knudstrup bebyggelse Knudstrup By bebyggelse, ejerlav
 • Gorlev By bebyggelse, ejerlav Gorlev Mose bebyggelse Jodeland bebyggelse Kvægsholm bebyggelse Ornum bebyggelse Rye bebyggelse Rye By bebyggelse
 • Reerslev By bebyggelse, ejerlav Risbjerg bebyggelse Risbjerg Overdrev bebyggelse, ejerlav Starrebrink bebyggelse Sonderod bebyggelse Sonderod By bebyggelse
 • Skovhuse bebyggelse Asnæs Vesterskov bebyggelse Bastrup bebyggelse Bastrup By bebyggelse, ejerlav Bastrup Sonderstrand bebyggelse Havnemark bebyggelse
 • stednavne: Bakkendrup bebyggelse Bakkendrup By bebyggelse, ejerlav Ulstrup bebyggelse Ulstrup By bebyggelse, ejerlav Statistikbanken Folketal

Users also searched:

Fuglebjerg, Fuglebjerg by, fuglebjerg (by), kategorier efter land og by. fuglebjerg (by),

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Unit View Virk.

72 Boliger i Fuglebjerg fra 850.000 kr. Find de bedste tilbud på Boliger i Fuglebjerg. 134 m2 villa til salg i 4250 fuglebjerg dette er et sogeresultat. Klik dig videre. Afd 31 Fuglebjerg by. Antennelaugets aktiviteter omfatter boligområder i Fuglebjerg by samt Hindholmdalen. Stk. 4. Antennelaugets hjemsted er Fuglebjerg i Næstved kommune. § 4.

Villa 4250 Fuglebjerg Fuglebjerglundvej 15.

Næstved Brand & Redning, Station Fuglebjerg. Grunddata. CVR nr: 35434399 P​ nr: 1020194274 Fagsystemnogle: 3779844d c7c5 4cbc 9aef 43c310a9af52. 20 boliger til salg i 4250 Fuglebjerg EDC Boligindeks. Fuglebjerg Kro ligger i smukke Midtsjælland, hvor den har eksisteret siden 1500 ​tallet. Vi ynder at give dig en autentisk og kulinarisk oplevelse på vores. Autoværksted i Fuglebjerg Bilhuset i Fuglebjerg, Næstved. Velkommen til Birkebo i Fuglebjerg. Birkebo er en del af plejecenteret Fugleparken. Birkebo tilbyder en hjemlig og hyggelig atmosfære og mulighed for at.


Fuglebjerg kort på Krak.

Det gamle Fuglebjerg. 2.6 km. gron rute. Turen går gennem den ældste del af. Fuglebjerg by, hvor bl.a. den gamle Kro lade nu er omdannet til kulturhus. Dyres Kvarter 58 HD Ejendomme. I sommeren 1996 fik Fuglebjerg by en stor og flot seværdighed i form af en meget original skulptur, som blev opstillet ved Fuglebjerg Skole og. Bylauget Fuglebjerg Bylaug. Fuglebjerg ligger på den vestligste del af Sydsjælland, mellem Næstved og Slagelse, og er en by med omkring 6.603 indbyggere. Byen horer til Næstved. Fuglebjerg Bylaug. Missionshuset i Fuglebjerg ligger på Korsorvej 15. Huset er en statelig bygning i to etager med flot udsmykket gavl mod gaden. Bygningen blev opfort i 1922 af.

Fuglebjerg Trovit.

Gunderslevlillevej 1 A Rejnstrup 4250 Fuglebjerg. Boligtype, Villa. Storrelse, 180. Kontantpris, 1.649.000. Ejerudgift pr. md. 2.006. Kom ud og se boligen Hent. Ejerforeningen Matr. Nr. 6 I Fuglebjerg By, Fuglebjerg 30319079. 131 m2 1 plans gulstensvilla midt i Fuglebjerg by. Denne dejlige villa ligger centralt og i gåafstand til det meste i Fuglebjerg by, flere supermarkeder, bag. Rosenvænget Da. Tingl.: 25 1 1905, godsejer Edv. Neergaard til Forslev og fæsteren Jorgen Larsen​. Afmærkn.: MS 1921, Th. Thomsen. Jættestue med rektangulært kammer. Hindholmvej 19 19A 4250 Fuglebjerg, Næstved Nordicals. Billigt og Tort Brænde leveret gratis til Fuglebjerg Få bragt dit knastorre billige brænde, briketter eller træpiller pellets gratis lige til dit dortrin i Fuglebjerg. Fuglebjerg Multipark. Fuglebjerg vandværk Fuglebjerg Vandværk blev oprettet i 1907 og er beliggende på Lundevej 21, 4250 Fuglebjerg i den nordlige del af Fuglebjerg by.


Vedtægter – Fug.

Sneslev Forsamlingshus. Forsamlingshus. File. Grængebjergvej 4, 4250 Fuglebjerg. Madtrylleriet Fuglebjerg forsamlingshus & kursuscenter. Forsamlingshus. Bilag 1b Kloakopland NK Forsyning. Efterskole beliggende mellem Slagelse og Næstved. Ejendommen er beliggende lidt udenfor Fuglebjerg midt mellem Slagelse og Næstved. Den korte transport.


Vinduespolering i Fuglebjerg AS Polering er din vinduespudser.

Fuglebjerg. Ruteplan Start Krak Navigation Tog, Bus & Metro Rejseplan. 3. STED​. Fuglebjerg Kirke. Fuglebjerg. Ruteplan Start Krak Navigation Tog, Bus. Fuglebjerg. Vi er stolte af vores arbejde, og sætter en ære i at levere velpolerede vinduer. Vi tilbyder også vinduespolering i Fuglebjerg. Vores kundekreds spænder vidt og.

Birkebo Fuglebjerg Næstved Kommune.

Afdeling 31 Fuglebjerg by. Indre Krummerup 19 21 Nyvej 16 18. DSC01161, Opvarmning, Fjernvarme. Husdyr, En kat eller en hund. Koleskab, Nej. Opfort,. Fuglebjerg Multipark Skatepark i Fuglebjerg. Fuglebjerg sundhedsklinik Forside om os Massage Gravidmassage AKUPUNKTUR Ore Akupunktur IMS zoneterapi JAPANSK LIFTNING. Gunderslevlillevej 1 A, 4250 Fuglebjerg Ejendomme 5710935. 4250 Fuglebjerg Tlf. 5546 1344 kundeservice@lu. CVR: 39667576. Åbningstider Mandag Fredag kl. 10.00 17.00. Lordag kl. 9.30 13.00. BBR: Bogevænget 6, 4250 Fuglebjerg Boliga. Bogevænget 10, 4250 Fuglebjerg, andelsbolig på 84 m², 3 værelser. Se oplysninger om boligens risici, okonomi, nabolag og meget mere.

Bogevænget 10, 4250 Fuglebjerg BoligCV.

3.422. 0. 0 NEDSIVN. DÅL projektområde. VBF2 Fuglebjerg by, Dalsgård S. 100. 0. 0.232. 0.15. 3.905. 30. 1.172 VBA900UR Bolig. VBL. Fuglebjerg by, vest. S. Available premise: Housing property til salg in Fuglebjerg: 1050 m2. Vi udforer en lang række alsidige opgaver, alle omfattet af Byg Garantiordningen, så vores kunder ved med sikkerhed at arbejdet er i orden. Kontakt os i dag. Den Lille Prins SydkystDanmark. Adresse. Byagervej 1. 4250 Fuglebjerg. I sommeren 1996 fik Fuglebjerg by en stor og dyr seværdighed i form af en meget original. Lokalitet Slots og Kulturstyrelsen. Tegnet rute. En tur gennem den ældste del af Fuglebjerg by og byens historie. Kloverstierne i Næstved Kommune: Fuglebjerg. Mere tekst. Redaktor: Næstved1 ​.


Genforeningssten i Fuglebjerg by og sogn, Næstved kommune.

Fuglebjerg Multipark Kommende Skatepark i Fuglebjerg Byagervej 8, Fuglebjerg Planer for parken er at stå klar efter sommerferien 2017. Fuglebjerg Kirke Danmarks kirker. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i. Fuglebjerg by i overensstemmelse med. Selskabslokaler i Fuglebjerg Se alle Selskabslokaler her. Medlemskontingent for 2018 er 75, pr. person og kan indbetales på. Konto nr. 0579 0000083755. Den lille Bikube, Fuglebjerg. Elektriker i Fuglebjerg, Næstved & Slagelse Kontakt os i dag!. Villa til salg på Korsorvej 37, 4250 Fuglebjerg. Se boligens billeder, plantegning, pris, salgsopstilling og nabolag hos danbolig. Jaktia Lundemollen Jaktia butik i Fuglebjerg Sjælland. FUGLEBJERG: Arbejdet med at etablere fire afmærkede stiruter er så del af Fuglebjerg by, mens den længste rute bliver på 12 kilometer.

Fodfolket kan snart udforske Fuglebjerg sn.dk Næstved.

Med EDC Boligindekset finder du en nem og hurtig oversigt over boliger og ejendomme til salg i 4250 Fuglebjerg. Vedtægter Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Indholdsfortegnelse. Kort. Klimaberegner. Gem. Sandvedvej 14 4250 Fuglebjerg Dejlig indflytningsklar villa, med attraktiv beliggenhed i Fuglebjerg by. Er I på udkig efter familiens.


Fuglebjerg 72 Boliger i Fuglebjerg Mitula Boliger.

Housing property in Fuglebjerg, Region Sjælland sælges: 1050 m2 boligejendom til salg i 4250 Fuglebjerg Available premise in Fuglebjerg. Langhoj, mv., Fuglebjerg By – 1 – Trap Danmark. 131 m2 1 plans gulstensvilla midt i Fuglebjerg by. 28 m2 dejligt værksted og 19 m2 skon udestue. Denne dejlige villa ligger centralt og i gåafstand til det meste i​. Til salg: Kirkevej 6, Fuglebjerg Villa på 131 m² Boligsiden. GRON RUTE. G1 Vandtårnet. G2 Fuglebjerg kirke. G3 Martin Hansens. Mindesten. G4 Det gamle HAKA. G5 Tidligere Posthus. G6 Tidligere Apotek. BLÅ RUTE. Fuglebjerg Kommune. Fuglebjerg er den nærmeste. De nærmeste naboer er typisk par og enlige med landboliv. Risiko for indbrud på adressen er meget lav.


Fuglebjerggaard Danske Herregårde.

Fuglebjerg Kirke Fuglebjerg Kirke. Kirke By Herred Amt Side. Indtast sogeord Fuglebjerg Kirke. Næstvedvej 2. 4250 Fuglebjerg. Herred. Oster Flakkebjerg. Fuglebjerg Dansk Brændesalg. Free and open company data on Denmark company Ejerforeningen matr. nr. 6 i Fuglebjerg By, Fuglebjerg company number 30319079, c o Kokborg.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →