★ Free online encyclopedia. Did you know? page 23                                               

Anesammenfald

Anesammenfald, er det faktum, at nogle af en persons forfædre besætte flere pladser i anetavlen. Anesammenfald, udtrykt i forhold til antallet af forfædre, 2 n-te generation Anesammenfald opstår, når relaterede, for eksempel, fætre, kusiner, elle ...

                                               

Stamtræ

Et layout eller en familie træ er en oversigt over en persons eller et ægtepars efterkommere til den nuværende tid. Den person, der danner grundlag af efterslægtstavlen er kaldet ane. I efterslægtstavlen medtaget alle frø, også de, der er født ud ...

                                               

Floruit

Floruit er et latinsk ord, der angiver et tidspunkt, hvor en person, der levede eller blomstrede. Flōruit er den tredje entel perfektum aktiv vejledende af det latinske verbum flōreō, flōrēre "at blomstre", fra den navneord flōs, flōris, "blomst" ...

                                               

Slægt (genealogi)

For alternative betydninger, se Slægt. Se også artikler, som begynder med Slægt En slægt er en gruppe af mennesker, der nedstammer fra den samme kendte forfader. Ordet blev oprindeligt brugt som en betegnelse for dem, som tilsammen danner en give ...

                                               

Slægtsskabstavle

En slægtsskabstavle eller konsanguinitetstavle er en oversigt over alle personer i en bestemt proband har en blodsmæssigt slægtsfællesskab med i en tilfældigt udvalgt billede. Slægtsskabstavlen vil ifølge sagens natur omfatter hele probandens hun ...

                                               

Stamtavle (mennesker)

                                               

Stamtræ

                                               

Stemma

En, som er en skematisk repræsentation af slægtskab. Der kan være en slægtstavle for menneskelig slægtskab, men ordet bruges oftest på en fremstilling af forholdet mellem tekst og kan dermed være en del af tekstkritik eller kritikere.

                                               

Danske Slægtsforskere

I maj 2018 blev den danske forening af Slægtsforskere dannet gennem fusionen af DIS - Danmark og Sammenslutningen af slægtshistoriske Foreninger. Det er Danmarks største enkeltforening af slægtsforskere, som foreningen har over 7.000 medlemmer.

                                               

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

Foreningen blev oprettet 22. november 1879 med navnet Samfundet for dansk-norsk genealogi og Personalhistorie, og i 1926 blev en selvstændig norsk forening, og navnet blev ændret til den nuværende. Samfundet har siden 1880 offentliggjorde tidsskr ...

                                               

Sixten Otto Brenner

Sixten Otto Brenner var en dansk professionel slægtsforsker. Han grundlagde virksomheden Nogle Department i new york, og var direktør for det fra 1920-1955. Derefter flyttede han til Malmø, og der blev grundlagt Arkiv för svensk släktforskning. H ...

                                               

Johannes Peter Frederik Konigsfeldt

Johannes Peter Frederik Konigsfeldt var en dansk historisk forfatter. Konigsfeldt blev cand. theol. I 1839, samme år som adjunkt ved Frederiksborg lærde Skole, fik 1857, titlen af forstander tog 1873 fjernelse. Han udviklede en omfattende og fort ...

                                               

Philipp Jacob Spener

Philipp Jacob Spener, født 13. Januar 1635 i Ribeauvillé/Rappoltsweiler i Alsace, dod 5. Februar 1705 i Berlin, var en tysk-lutherske teolog, kaldet "pietismens fader". Hertil kommer, at han var en fremtrædende genealog, slægtsforsker, og grundlæ ...

                                               

Jón Þorkelsson (fodt 1859)

Jón Þorkelsson forni var en dansk litteraturhistoriker. Jón Þorkelsson blev student 1882, dr.phil. 1888, og landsarkivar i Reykjavik, 1900. Han udgav vi Poesi i Island i det 15. og 16. Ved at 1888, vol. II-IV i "Diplomatarium Islandicum" samt fle ...

                                               

Collegio Araldico

Collegio Araldico er en italiensk institution for forskning i heraldik og slægtsforskning, der ligger i Rom. Oprindeligt grundlagt i 1853 som Istituto Araldico Romano og siden 1858 godkendt som en pavelig institution for heraldik og slægtsforskni ...

                                               

CPR-nummer

Et cpr-nummer eller nationalt id-nummer, er et ticifret, personlige id-nummer, som er givet til statsborgere og personer med en opholdstilladelse i Danmark, og personer, der er bosat udenfor Danmark, men er medlem af ATP-eller skattepligtige efte ...

                                               

Dansk Demografisk Database

Dansk Demografisk Database er en online database, der er fastsat ved dansk Data Arkiv, som er en del af Statens Arkiver. Databasen er primært anvendes i slægtsforskning, og du kan søge efter folk i historiske kilder, som f.ex. folketællinger og u ...

                                               

Den Ny Kirkebog

Den Ny Kirkebog er den hidtil største ændring af kirkebogsforingen. Den ændring, der skete i årene 2000-2004. Med ændringen gik fra håndskrevne protokoller for elektronisk kirkebogsforing. Malawi personregisterforere har siden da lavet fodselsreg ...

                                               

Det Centrale Personregister

Det Centrale Kontor er en landsdækkende statslig registreringsdatabasen kontor og indeholder grundlæggende personoplysninger om enhver, der har et cpr-nummer. Registret blev oprettet den 2. april 1968. I registret registreres et personligt id-num ...

                                               

Egennavn

En korrekt navn, eller proprium, er et ord, for et unikt væsen, eller en unik ting i modsætning til appellativer, der er det fælles navn for flere lignende ting. Eksempler på proprier er navnene Mathias og navnet Glyngore.

                                               

Folkeregister

Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gore artiklen mere almen. Folkeregistret blev indført i Danmark ved lov 14. marts 1924. I 1963 blev oprettet folkeregistre i Grønland. Folkeregistrene blev i 1968 ...

                                               

Folketælling

Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gore artiklen mere almen. En folketælling er en officiel optælling og / eller registrering af alle, der bor eller opholder sig i et bestemt område. Det kan være et ...

                                               

Kirkebog

Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gore artiklen mere almen. En kirkebog, der officielt kaldes en ministerialbog, er en bog, hvis formål er at registrere ceremonier i kirkesognet. Registreret fodsle ...

                                               

Kopulationsafgift

Kopulationsafgift var en skat på ægteskaber, som blev indført i Danmark i 1661. Den skat, der skulle betales af brudgommen. I new york var bryllupsafgiften ophævet i 1868, mens den for andre lande er allerede sket i 1792.

                                               

Personalhistorisk tidsskrift

Nogle tidende er et dansk tidsskrift for genealogi og slægtshistorie forskning. Tidsskriftet blev grundlagt i 1880 og er udgivet af Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie. Nuværende redaktor er Ronja Hougner Vejdegren.

                                               

Politiets registerblade

Politiet havde i slutningen af 1800-tallet er nødt til at have et register, der viste hvor folk i new york boede, og hvad de levede af. Der fortes i forvejen vagtplaner, som blev udfyldt af den kobenhavnske husejere to gange om året, svarende til ...

                                               

Skifte (arv)

Siden 1919 sker skift af en dommer, der af Skifteretten, som er den division i byretten.

                                               

Slægt & Data

Familie & Data er et tidsskrift for familie historie i forbindelse med COMPUTEREN. Det er udgivet af foreningen DIS-Danmark og uddeles gratis til medlemmerne af foreningen. Det var første gang i 1987, og i de første år, to gange om året, og der e ...

                                               

Vejviser

En mappe er en trykt eller elektronisk udstyr, der rummer mange systematisk ordnede data til de personer, institutioner, organisationer, firmaer, osv. i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mail, formål mv. I nyere tid er elektroniske udgaver ...

                                               

Begravelse

Denne artikel omhandler en gravlæggelse. Opslagsordet har også en anden betydning, se begravelse typografi. Begravelsen er at begrave en dod. Ved en begravelse sænkes liget i jorden på en grav. En ceremoni for at markere begivenheden, men er ikke ...

                                               

Dåb

Dåben i kristendommen, det ritual, som en person er integreret i den kristne menighed. Ved hans dåb "vaske" den person, som synder, og han eller hun bliver medlem af Kristi kirke. Den kristne dåbsritual har sit forbillede i John Doberen, som iføl ...

                                               

Introduktion af barselkvinde

Indførelsen af barselkvinde i kirken efter fødslen var indtil 1754 en fuldbyrdet ceremoni i Danmark. Med reformationen i 1536 blev kvinden blev betragtet som uren efter fødslen, og af samme grund bliver hjemme de første fem til seks uger. I denne ...

                                               

Prokurationsvielse

Prokurationsvielse, ægteskab ved prokuration eller ægteskab med en fuldmagt er et ægteskab, hvor den ene af parterne i et ægteskab er ikke fysisk til stede ved brylluppet, og er ofte repræsenteret ved en stedfortræder. Hvis begge parter er fravær ...

                                               

Vielse

Denne artikel omhandler Vielse i betydningen ægteskab eller partnerskab. Opslagsordet har også en anden betydning, se Ordination. Ægteskab er den juridiske bekræftelse af et forhold. Hvis den godkendelse, der sker i en kirke, det er et religiøst ...

                                               

Slægtsforskningsprogram

Slægtsforskningsprogram er et edb-program, der bruges til at registrere, organisere, og offentliggøre oplysninger til brug slægsforskning. Som et minimum, et slægtsforskningsprogram registrere dato og sted for en persons arbejde, ægteskab og død, ...

                                               

Ancestris

Ancestris er et open source slægtsforskningprogram, som er blevet oversat til mange sprog, herunder engelsk. Programmet kan bruges både til pc, Mac og Linux. Ancestris er et program, der downloades til din egen pc, og alle slægtsdata butik værels ...

                                               

Gramps

                                               

Dynasti

For alternative betydninger, se Dynasti flertydig. Se også artikler, som begynder med Dynasti Dynasti betyder en arvefolge af herskere, som tilhorer den samme familie, og strækker sig over flere generationer. Ordet bruges også som betegnelse for ...

                                               

Heraldik

Fra den gamle tid, krigere indrettet deres skjolde og hjelme i forskellige farver og former. Fra den græske oldtid og romerrigets regimentsmærker kendt, både fane og skjold i det 4. århundrede. Figurer og symboler kan være praktisk skelnemærker i ...

                                               

Herregård

En herregård, sædegård eller en herregård, en større gård, tilhorte en adelsmand, og uden almindelige skatter. Oprindeligt hovedgårdens position kun er knyttet til ejerskab, blev senere skattefriheden er knyttet til en bestemt jordtilliggende. Pr ...

                                               

Optant

Optant kaldes, i international lov, af en borger i en afstået jord, som af sit eget valg fastholder sit statsborgerskab i den stat, som vedkommende forud tilhorte på trods af det faktum, at de vælger at forblive i den afståede område. En sådan re ...

                                               

Præsteslægt

En præsteslægt er en familie, hvor der er tradition for, at en stor del af familiens medlemmer, til at påtage sig hvervet som præst. Oftest vidergives præstedømmet fra far til søn, og ofte flere generationer i træk. Flere danske familier har præs ...

                                               

Gatzwiller

Gatzwiller-slægten stammer sandsynligvis fra Alsaceområdet i Frankrig og det nordlige tysk-talende Schweiz på grænsen til Tyskland og Schweiz. Alsace tilhorte ændring af Frankrig og Tyskland, som nu er en del af Frankrig. Han Gatzwiller blev brug ...

                                               

Jesu familie

Jesus familie eller den hellige familie, som det ofte kaldes, består ud over ham selv af hans mor, Jomfru Maria og hendes mand Josef. Endvidere, Jesus angiveligt en række soskende.

                                               

Kara Koyunlu

Kara Koyunlu eller Qara Qoyunlu var en shia-muslimsk klan-baseret dynastiet, som havde herredommet over den nuværende Osttyrkiet, Aserbajdsjan, Vestiran og Irak i mellem 1375 og 1468.

                                               

Kennedy-familien

Kennedy-familien er oprindeligt fra Irland, i 1849, kom Patrick Kennedy til Boston. Efter ni år i USA dor han af kolera og fire blade, der er født og hustru. Hans søn, Patrick J. Kennedy starter med at arbejde på havnen i Boston, hvor han er at s ...

                                               

Patursson

Patursson er en kongsbondeslægt fra Kirkjubour på Færoerne med stamsæde på gården Kirkjuboargardur. Slægten har uddannet mange prominente personer inden for politik, medier og kunst. Tre færoske parterne har medlemmer af slægten, som medgrundlægg ...

                                               

Taft-familien

Taft familie er en familie med gamle engelske rødder. Taft menes at være afledt af navnet på den engelske sogn Toft, som medlemmerne af slægten stammer. Navnet blev første gang nævnt i 1066. Mange medlemmer af familien, der nu lever i de FORENEDE ...

                                               

Von Siebenthal

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Slægten von Siebenthal stammer fra Schweiz. På et våbenskjold, som er det ...

                                               

Luftfartsproblemerne efter Eyjafjallajökulls vulkanudbrud 2010

Vulkanen eyjafjallajökulls vulkanudbrud 14. april 2010 forte til de store problemer i flytrafikken over store dele af Europa. Da luftrummet i mange europæiske lande blev lukket, og tusindvis af flyvninger blev aflyst, og millioner af passagerer s ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →